Albrecht Dürer Kimdir? Büyük Alman Ressam Albrecht Dürer Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Albrecht Dürer kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü Alman ressam Albrecht Dürer hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi.

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer (21 Mayıs 1471, Nürnberg, Almanya – 6 Nisan 1528, Nürnberg, Almanya), Ünlü bir Alman ressamıdır. 1471’de Nürnberg’de doğdu. Babası kuyumcuydu. XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra Nürnberg’e yerleşen oldukça tanınmış bir aileye mensuptular. Albrecht Dürer bu ailenin on beş çocuğundan ikincisiydi. Baba Dürer, çocukları arasında en fazla Albrecht’i sevdiği için ona kendi sanatını öğretmeyi kararlaştırmıştı. Albrecht Dürer on beş yaşındayken babasının yanında çalışmaya başladı. Bir yandan da Nürnberg’in en tanınmış ressamı Wolgemut’tan resim dersleri alıyordu. Wolgemut kitapları resimlemek maksadı ile çeşitli tahta oyma işleri yapıyordu. Onun atölyesinde bulunan oyma işlerinden hangilerini küçük Dürer’in yapmış olduğu bilinmiyor.

Albrecht Dürer

Dürer, çıraklık devresini 1490’da tamamladı. Artık sıra diyar diyar gezip Almanya’nın tanınmış resim üstatlarından ders almaya gelmişti. Dört yıl sonra Nürnberg’e döndü. Bu süre içinde bir hayli resim yapmıştı. Bunların arasında en dikkate değer olanı küçük boyda yapılmış kendi portresiydi. Dürer Nürnberg’e döndükten kısa bir süre sonra evlendi. Ailesi onun evleneceği kızı daha önceden bulmuş, her türlü düğün hazırlıklannı tamamlamıştı. Dürer’in nişanlısı Nürnberg’in zengin tüccarlarından birinin kızıydı. Genç ressam evlendikten birkaç ay sonra İtalya’ya gitti. İtalyan resim sanatı hakkında geniş bilgi edinip Nürnberg’e döndü. 1505’te ikinci defa İtalya’ya gitti. İtalyanlar bu genç Alman ressamını büyük bir ilgiyle karşıladılar. Artık Dürer’in şöhreti hemen bütün Avrupa’ya yayılmıştı. 1520-1521 yıllarında Hollanda’ya da gitti. Bu seyahatini daha sonra yazdığı kitapta uzun uzadıya anlatmıştır. Dürer’in resimlerinden, tahta oymalarından başka 1525’te yayınlanan perspektif ve geometri konuları ile ilgili kitabı da sanat aleminde önemli bir yer tutar.

Dürer’in ölümü pek âni olmuştu. Fakat ölümünden sonra eserleri dünyanın belli başlı müzelerinde muhafaza edilmiştir, Bugün Dürer’in en önemli eserlerini Viyana’daki Albertina Müzesi’nde, Berlin Müzesi’nde ve British Museum’da bulmak mümkündür.

Advertisement

Dürer’in Sanatı ve Eserleri

Dürer sadece tanınmış bir Alman ressamı olmakla kalmamıştır, Rönesans ve Reform devrinin en önemli şahsiyetlerinden biri sayılır. Eserlerinde daima canlılığı, hareketliliği ön plâna almıştır. İtalya’ da geçirdiği yıllar ressamın eserleri üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. En güzel eserleri portreleridir. Fakat ressam bu arada devrin icaplarına uyuyarak pek çok da dini tablo yapmıştır. Oyma eserlerinin arasında da «Dört Havariler» önemli bir yer tutar. Ayrıca «Doktorun Rüyası», «Büyük Servet», «Ölümle Şeytan» da ilgi çekici eserleri arasındadır.


Kaynak – 2

Albrecht Dürer; Alman ressam ve gravürcü (Nürnberg 1471 – ay.y. 1528), Macaristan’dan Nürnberg’e yerleşmiş ünlü bir kuyumcunun oğluydu. 1488′ de tahta-oyma gravürleriyle ünlü Michael Wolgemut’un yanına çırak oldu. 1490’da Colmar’da (Fransa) gravürcü Martin Schongauer’in atölyesinde çalıştı. Sonra yayımcılık merkezi Basel’e gitti, kitap için tahta baskılar hazırladı. Kuzey İtalya’ya geçip İtalyan Rönesansını inceledi. Nürnberg’e dönüp atölye açtı. İlk eserlerini oluşturan bir dizi tahta-oyma baskılar ilgi gördü, ürkütücü düş gücü ve halkın ilgisi, kiliseyi tedirgin etti. Venedik’te çalıştı. 1507’de Nürnberg’e döndü. 1512’de İmparator I. Maximilian’ın hizmetine girerek saray ressamı oldu.

1519’da imparatorun ölümüne kadar büyük boyutlu tahta-oyma gravürler ve zafer takı için desenler hazırladı. İlk İtalya gezisinden sonra 1498’de geç gotik etkisinde Apocalyps Dizisi’ni gerçekleştirdi. Ondan sonraki tek gravürlerinde Bellini ve Mantegna’nın etkisi gözlenir. Klasik sanatçıların oran anlayışına uyarak ünlü Adem ve Havva gravürünü yarattı. 1526’da yaparak Nürnberg’e armağan ettiği Dört Havari adlı resmiyle sanatında yeni bir dönemi başlattı, bu eser aynı zamanda Alman Rönesansı’nın ilk eseridir.

Başlıca eserleri: Gravürleri: Apocalypse (Vahiy, tahta-oyma dizisi, 1498; çeşitli müzelerde) Grose Passion (Büyük Acı, tahta-oyma dizi, 1498-1510)

Resimleri: Kendi Portresi 1493; Paris, Louvre); Inssbruck Manzarası (1495; Viyana, Albertina); İsa Çarmıhtan İndirildikten Sonra (1500, Münih, Alte Pinakothek); Kralların Tapınması (1511; Viyana, Kunsthistorisches Museum); Azize Anna, Meryem ve Çocuk İsa (1519; New York, Metropolitan Museum), Dört Havari; Ioannes, Pietro-Paolo, Marco (1526; Münih, Alte Pinakothek).

Advertisement


Leave A Reply