Aleksandr Daniloviç Menşikov Kimdir?

0
Advertisement

Döneminin güçlü ve ünlü Rus devlet adamı ve askeri olan Aleksandr Daniloviç Menşikov hayatı ile ilgili kısa bilgiler.

Aleksandr Daniloviç Menşikov
Aleksandr Daniloviç Menşikov (16 Kasım 1673 – 23 Kasım 1729), tanınmış bir Rus devlet adamıdır, 20 yaşındayken Moskova sokaklarında seyyar satıcılık yapıyordu. Çar I. Petro’nun yakın adamlarından biri onu himayesine aldı, çarın yanında çalışmasını sağladı. Bu sayede Menşikov erlikten generalliğe kadar rütbe rütbe yükseldi, Kaliç’te İsveçliler’e karşı kazanılan zaferden sonra da prens unvanını aldı.

Poltava Savaşı’ndan sonra da mareşal oldu. I. Petro’dan sonra Çariçe Katerina da, daha sonra II. Petro da Menşikov’u tuttular. Yalnız, Menşikov, mevkiinden faydalanarak türlü kötü işler yapıyordu. Petro’nun bu husustaki öğütlerini dinlememiş, ahlaksızlıklarından vazgeçmemişti. Bu arada, kızını II. Petro’yla nişanlamış, böylece mevkiini daha da kuvvetlendirmek istemişti. En sonunda, gözden düştü, Sibirya’ya sürüldü, orada öldü.


Leave A Reply