Alessandro Volta Neyi İcat Etti? Volta Pilinin Bulunması ve Çalışma Prensibi

0
Advertisement

Alessandro Volta Kimdir? Alessandro Volta Hayatı, buluşları, Volta pili nasıl bulunmuştur, çalışma prensibi, hakkında bilgi.

Alessandro Volta

Alessandro Volta (1745 – 1827)

Alessandro Volta ve Basit Pil

XVIII. yüzyılın sonunda, pratik bakımdan elektriğe dair hiç bir şey bilinmiyordu. Bununla beraber, sadece 25 yıl sonra Faraday, elektriğin en önemli etkilerinden ikisini, elektromanyetizmayı ve elektrolizi keşfetti. Aradaki zamanda, basit elektrik pilinin (volta pili) kaşifi olan, Alessandro Volta (1745-1827) geldi.

Volta bir İtalyan bilginiydi. Önce, doğduğu Como şehrinde ve sonra Pavia’da profesör oldu. İlk deneylerinden çoğu, sürtünme ile oluşan çok küçük elektrik miktarlarıyla (statik elektrik) yapılmışlardı. Sürtünmeyle elektrik yapma metotlarını, elektrofor adı verilen bir aygıtla geliştirdi. Fakat elektrofor, kıvılcımlar -elektrik şarjlarının ani hareketleri- oluşturmaktan fazla bir şey yapamıyordu.

Elektrikte kullanılamayacak, eğlenceli bir oyuncaktı, zira yarattığı «akımlar» sadece saniyenin bir kesri kadar akıyorlardı ve bugün ısıtma ya da aydınlatma için kullandıklarımızdan, yaklaşık olarak bir milyon defa daha küçüktüler. Bu küçük miktarlarla çok az şey yapılabilirdi. Mümkün pek az inceleme alanlarından biri, ve o vakit ilgi çekmiş olan biri, hayvanı elektrik, elektrik akımının hayvan dokuları —genellikle kurbağaların bacakları— arasından geçirilmesinin etkileriydi. Başka bir İtalyan bilgini olan Galvani, kurbağanın bacağındaki bir sinire bir bakır tel ve kasa farklı metalden, demirden bir tel bağladı. İki metal parçasının uçları birbirlerine bağlandıkları vakit, kas sanki arasından bir elektrik akımı geçiyormuş gibi büzülüyordu. Galvani, kasın büzülmesiyle, sırlı bir yoldan elektrik oluştuğunu düşündü.

Volta Piline Doğru

Fakat Volta, sinirin ve kasın sadece bir elektrik şokuna cevap vermekte olduklarını anladı. Önemli olan şey, iki farklı metalin bir uçlarının birleşmiş olmaları ve öbür uçlarının iletken bir eriyikle (kurbağanın bacağındaki zayıf elektrolitik eriyik) ayrılmış bulunmalarıydı. Hayvan dokusu hiç de gerekli değildi. 1779’da, salamuraya bakır ve çinko çubuklar daldırarak ve bunları birleştirerek,ilk basit pili yaptı. Onları birleştiren devrede bir elektrik akımı akıyordu. Akım, o vakte kadar elde edilenlere göre, çok daha büyüktü ve çok daha uzun müddet devam ediyordu. Basit pilleri seri halinde bağlayarak daha yüksek elektrik basınçları (voltajları) elde edilebiliyordu. Bu fikir volta piline götürdü ve bunun sonuncuda salamuraya ya da aside batırılmış çuha yuvarlakları ile ayrılmış, sırayla çinko ve bakır yuvarlaklar vardı.

Basit pilin keşfi Volta’ya atfedilir, fakat kendisi hiç bir vakit, pilin çalışması için doğru bir izah bulamadı. Elektrik akımını, yanlış olarak iki metalin gerçek değerlerine atfetti, halbuki gerçekte, elektrolitin çinko çubuklar üzerine kimyasal etkisinin sonucudur.

Advertisement

Keşif derhal takdir edildi ve Volta, 1801’de Paris’e giderek, «temas» elektriği dediği şeyi imparator Napolyon’a gösterdi. Daha sonra elektrik basıncının birimi, volt, kendi adına izafe edildi. Her ne kadar Volta’nın kendisi, uygulamalardan ziyade bataryalarının geliştirilmesiyle ilgili idiyse de, volta pili çabucak yayıldı ve bilginler tarafından her yerde, kudretli bir araştırma alanı olarak kullanıldı. Volta pilleri aracılıyla oluşan akımlar, elektriğin ısıtma, kimyasal ve manyetik etkilerinin keşfine yol açtılar.

Alessandro Volta

Alessandro Volta

Kaynak 2

Alessandro Volta

1745 ile 1827 yılları arasında yaşamış ünlü bir İtalyan fizik bilginidir. Kendi adı ile anılan pili icat etmiştir. İtalya’da Como’da doğdu. Küçükken fizikle, özellikle elektrikle yakından ilgileniyordu. Genç yaşta fizik profesörü olup elektrik üzerinde deney ve incelemelerde bulunmaya başladı. İlk olarak kondansatör gibi elektrik toplamaya yarayan cihazları düşündü. Ayrıca yanıcı gazların yayılmasını inceleyerek, gazların tahliline yarayan odiyometre ve daimi bir hidrojen lambası üzerinde çalıştı.

1797’de İsviçre ile Fransa’ya seyahat eden Alessandro Volta Bern’de fizyoloji bilgini Haller’le Cenevre’de de fizikçi Saussure ile görüştü.

Daha sonraları Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de inceleme gezileri yapan Volta bu arada Lavoisier ve Laplace gibi o dönemin ünlü bilginleriyle de tanıştı.

Alessandro Volta Pili Nasıl Buldu

Alessandro Volta, ilk icat ettiği pili Galvani‘nin çok duyulmuş kurbağa deneyinden çıkardı. 1800’ de bakır ve çinko levhalarını asitli bir sıvıda ıslatılmış kumaş ve karton parçaları ile yalıtkan hale getirdikten sonra en baştaki bakır levhayı, en sondaki çinko levhaya madeni bir telle bağlamak sureti ile ilk pili meydana getirdi. Daha detaylı bilgi için : Alessandro Volta ve Basit Pil isimli sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Napolyon, Alessandro Volta’yı bir ara Paris’e davet etti sonra da ona kontluk rütbesi verdi. Ünlü bilgin, yaptığı keşifleri, hatıra ve mektupları ile geniş bir şekilde anlatmıştır.

Advertisement


Leave A Reply