Volta Pili Nasıl Çalışır? Volta pilinin Çalışma Prensibi İle İlgili Deney

0
Advertisement

Volta pilinin çalışma prensibi anlamak için yapılan deney ve deney sonuçları. Volta pili deneyi nasıl yapılır? Volta pili hakkında bilgi.

Alessandro Volta

Alessandro Volta (1745 – 1827)

Volta Pili Nasıl Çalışır? – Deney

DENEYİN ADI: VOLTA PİLİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Volta pilinin yapısını ve özelliklerini incelemek.

HAZIRLIK SORULARI:

  • 1-Volta pilinin içerisindeki kimyasal dönüşüm nasıl olmaktadır? Araştırınız.
  • 2-Günümüzde volta pili yerine kuru pillerin kullanımının tercih edilmesinin nedenlerini araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

  • 1.üç ayak veya döküm ayak (2 adet) 5.çinko elektrot 9.bağlama parçası
  • 2.statif çubuk 6.hertz ayağı 10.voltmetre
  • 3.bakır elektrot 7.beherglas 11.anahtar
  • 4.bağlantı kablosu 8.sülfirik asit 12.ampul ve duy

DENEY DÜZENEĞİ:

Vlta Pili Deneyi
DENEYİN YAPILIŞI:
  • 1-Beherglas içine 200 ml su koyunuz. Üzerine bir miktar sülfürik asit dökünüz.
  • 2-Bakır ve çinko elektrotları şekilde görüldüğü gibi çözeltiye daldırınız.(Gerekirse iki döküm ayak arasına Statif çubuk geçirerek, hertz ayaklarına elektrotlar tutturulabilir.)
  • 3-Voltmetrenin ( + ) ucuna bakır, ( – )ucuna çinko elektrotları bağlayarak pilin E.M.K. ‘sını ölçünüz.

DENEYİN SONUCU:

Voltmetre göstergesinin hareket etmesi devreden bir akım geçtiğini gösterir. Volta pilinde voltmetrenin gösterdiği değer 1,1 volttur.

TEORİK BİLGİ:

Bir iletken çözelti içine iki farklı iletken çubuk batırılarak bir pil meydana getirilir. İletken çözeltiye elektrolit, iletken çubuklara da elektrot denir. Çubuklar pilin kutuplarıdır.
İlk defa İtalyan fizikçisi Alessandro Count VOLTA bu düzeneği kurup ilk elektrik üretecini yaptığı için bu pile “volta pili” denir.

Sulandırılmış sülfürik asit çözeltisi içine batırılarak basit bir volta pili yapılabilir. Çinko atomları çözelti içinde çözünerek (+) yüklü iyon durumuna geçerler. Bu durumda çinko elektrot ( – ) , bakır elektrot ( + ) yük kazanır. Çinko elektrottaki ( – ) yükler iletken vasıtasıyla bakır elektrota ulaştıklarında çözeltiden gelen hidrojen iyonları nötr hale geçip gaz halinde bakır elektrot üzerinde toplanırlar. Zamanla bakır elektrot etrafında hidrojen gazının birikmesi arttığı için volta pili akım vermez hale gelir. Bu olaya “kutuplanma” denir. Deneyin sonunda ( – ) kutup çinko levha, ( + )kutup ise bakır levha olmuştur.

Advertisement

Yeni yapılmış bir volta pilinin iki kutbu arasına bir voltmetre bağlanırsa, voltmetre 1,1 voltu gösterir. Volta pili çok çabuk biten bir pildir. Elektrolitleri sıvı olduğundan bir yerden bir yere taşınması zordur ve ekonomik değildir. Bu bakımdan günümüzde bunun yerine kuru piller tercih edilir.


Leave A Reply