Alfred Adler Kimdir? Hayatı Çalışmaları ve Psikiyatri Bilimine Katkıları

0

Alfred Adler Kimdir? Alfred Adler hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, psikiyatri bilimine katkıları ve Adler kuramı hakkında bilgi.

Alfred Adler

Alfred Adler; Avusturyalı psikiyatristdir (Viyana 1870-Aberdeen 1937).

Alfred Adler

Arka resim kaynak: commons.wikimedia.org

Viyana Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra bilim yaşamına optamatolojist olarak başladı. Fakat daha sonra psikiyatri ve anormal psikoloji ilgi alanına girdi. 1902’de Freud’un Rüyaların Yorumu adlı kitabı üzerine bir eleştiri yazdı. Bu makale Freud’un ilgisini çekti ve kendi çalışma grubuna katılmasını önerdi. Adler, Freudcu Psikanalistler Çalışma Grubu’na başkan olarak atandı. Ancak Adler ve Freud’un akıl hastalıklarının kaynağını konusundaki yaklaşımları çok değişikti. Özellikle Adler, Freud’ un akıl hastalıklarının kaynağım erken yaşlardaki seksüel travmatik (yaralayıcı) deneylerle açıklamasına ve rüyaların yorumuna karşı çıktı.

1911’de Adler ve başka bir grup psikiyatrisi, Freud’un grubundan ayrılarak Bağımsız Psiko-Analiz Grubu’nu kurdu ve yöntemlerine Bireysel Psikoloji adını verdiler. Adler’e göre vücut organlarındaki yetersizlik ve eksikliğin, kişiliğin oluşmasında büyük etkisi vardır. Vücut organlarında eksikliği olan bireyler, kendilerini öteki bireylerle karşılaştırırlar, böyle bir karşılaştırma onlarda aşağılık duygusunun gelişmesine neden olur. Adler’e göre bu gibi bireyler için üstün olma çabası ya da kendilerini gerçekleştirme çabaları aşağılık duygularının üstesinden gelebilmesi için bir dayanak olmaktadır. Bu oluşum tüm ruhsal yaşamın ve davranışların yönetici etkisidir.

Adler, Birinci Dünya Savaşı dönüşü bilinçli bir eğitim yoluyla aşağılık duygusunun etkilerinin denetlenebileceği inancıyla çocuk kliniği açtı ve bunların sayısı kısa sürede 30’u buldu. Fakat Avusturya’da iktidara gelen Naziler bu klinikleri kapattılar. Daha sonra ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi.

Alfred Adler

Kaynak: commons.wikimedia.org

Başlıca eserleri:

Study of Organ Inferiority and Its Psyhical Compansation (Vücut Organlarının Yetersizliği ve Onl Ruhsal Telafisi) 1907; The Neurotic Constitution (Nevrotik Yapı) 1912; Practice and Theory of Individual Psychology (Birey Psikolojisinin Pratik ve Teorisi) 1920; Human Nature (İnsan Doğası; İnsan Tanıma Sanatı adıyla Türkçeye çevrildi) 1927; The Problem Child (Problem Çocuk; Güç Çocuğun Eğitimi adıyla Türkçeye çevrildi) 1930; The Individual Psychology of Alfred Adler (Alfred Adler’in Bireysel Psikolojisi, Ansbacher L.H. ve Ansbacher R.R. ile birlikte) 1956.

Alfred Adler Kişilik Kuramı

Adler Kuramı:

Alfred Adler’in ortaya attığı psikoloji kuramıdır. Bir insanın tüm davranışlarındaki asıl amacı egemen olma, üstün olma amacı olduğu görüşünden yola çıkar. Adler’e göre, üstün olma özleminin besleyicisi aşağılık kompleksine dönüşmedikçe uyumu güçleştirmeyen, üstelik uyum için gerekli girişimi sağlayan bir duygudur. Aşağılık duygusu bilinçlidir. Kusurlu görülen beden yapısının, bulunulan mevkiden hoşnut olmamanın ya da toplumsal ilişkilerin olumsuzluğunun ortaya çıkardığı, kişisel değerlerin önemsizliğini vurgulayan bir bilinçtir. Kişi bu duyguya karşı telafi (ödünleme) mekanizmaları kullanır. Örneğin kekemelerin şarkıcı olması ya da zıt giderme olarak belden aşağısı sakat olan birinin ressam olması gibi.


Leave A Reply