Ali Bey Kimdir?

0
Advertisement

Ali Bey Kimdir? Ali Bey hayatı, biyografisi, Dulkadir Ali Bey hakkında bilgi.

Ali Bey; son Dulkadir beyidir (? – Tokat 1552).

Şehsuvar Bey’in oğludur. 1471’de babası Memlûklular tarafından önce tutsak, sonra idam edilince Osmanlılara sığınarak görev aldı. Çaldıran Savaşı’nda gösterdiği başarı nedeniyle altın kılıçla ödüllendirildi. Kayseri ve Bozok sancakları beyliğine getirildi. Yavuz Sultan Selim’in Dulkadir beyi Alaüddevle’nin üzerine gönderdiği Sadrazam Hadım Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerine öncülük yaptı. 1515’te Turnadağı Savaşı’nda yenilen Alaüddevle, dört oğluyla birlikte idam edilince, Osmanlılara bağlı kalmak koşuluyla Dulkadir Beyliği Ali Bey’e verildi. Ali Bey, Dulkadir askerlerinin başına geçerek Yavuz Sultan Selim‘in Mısır Seferi’ne katıldı. 1517’de Ridaniye Savaşı’nda yenilerek kaçmaya yeltenen Memlûk Sultanı Tomanbay’ı yakalayarak idam ettirdi. Yavuz Sultan Selim’in ölümünden yararlanarak bağımsızlığını ilan etmeye yeltenen Şam Valisi Canberdi Gazali’nin üzerine Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa ile birlikte gönderildi. Ferhat Paşa’dan önce davranarak Halep’i aldı ve Gazali’nin ortadan kaldırılmasını kolaylaştırdı. 1522’de İran Seferi’ne hazırlanan Ferhat Paşa, kendisini Tokat yakınındaki karargâhına çağırdı. Burada Ali Bey ve üç oğlu boğularak öldürüldü. Bazı kaynaklar, Ali Bey’in Dulkadir Beyliği’ni tam bağımsız yapmak için bazı girişimlerde bulunduğu için, bazı kaynaklar ise Ferhat Paşa’nın kıskançlığı nedeniyle öldürüldüğünü ileri sürerler. Ali Bey’in ölümünden sonra Dulkadiroğulları Beyliği tarihe karıştı.


Leave A Reply