Ali Fethi Okyar Kimdir?

0
Advertisement

Ali Fethi Okyar Kimdir? Ali Fethi Okyar hayatı, biyografisi, siyasi yaşamı, dönemi hakkında bilgi.

Ali Fethi Okyar; asker, siyaset adamıdır (Pirlepe 1880-İstanbul 1943). 1901′ de Harbiye Mektebi’ni, 1904’te Erkân-ı Harp Mektebi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. 1904-1908 arasında Manastır, Edirne ve Selanik’teki görevleri sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluş çalışmalarına katıldı, bu cemiyetin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. 28 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanına katılarak tahtan indirilen II. Abdülhamit’i Selanik’e götürme ve koruma görevini üzerine aldı. Aynı yıl Paris askeri ateşesi oldu. 1910’da binbaşılığa yükseldi. İtalyanların Tarblusgarp işgali üzerine oraya giderek direniş hareketine katıldı.

Ali Fethi Okyar

Kaynak : wikipedia.org

Askerlik görevinden istifa edip Manastır mebusu oldu. Meclis-i Mebusan’ın kapatılması üzerine askerlik görevine geri döndüyse de, Haziran 1913’te yeniden istifa ederek Sofya Elçiliği’ne atandı. Mustafa Kemal, Sofya’ya askeri ateşe olarak atanınca (Ekim 1913), Şubat 1915’e kadar Mustafa Kemal ile çalıştı. Aralık 1917’de, İstanbul’a döndü ve 1918’de İstanbul mebusu seçildi. Ahmet Paşa Kabinesi’nde dahiliye nazırı oldu (Ekim 1918). Bu arada Mustafa Kemal ile 1 Kasım 1918’den 22 Aralık 1918’e kadar 51 sayı süren Minber adlı bir gazete çıkardı. Mayıs 1919’da, İttihat ve Terakki yöneticileriyle birlikte Malta’ya sürüldü, Nisan 1921’de serbest bırakıldıktan sonra Birinci TBMM’ne İstanbul mebusu olarak katıldı. Ekim 1921-Temmuz 1922 arasında içişleri bakanlığı yaptı. 11 Ağustos 1923’te TBMM başkanlığı uhdesinde kalmak üzere başbakanlığa getirildi.

Kasım 1924’te ikinci kez getirildiği başbakanlık görevinden, Mart 192’te ayrıldı. Mart 1925-Ağustos 1930 arasında Paris Büyükelçiliği’nde bulundu. Yurda döndükten sonra Atatürk’ün önerisi ve onayıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Cumhuriyet ve laiklik ilkelerine bağlılığı ve özel girişimciliği savunan bu parti kısa zamanda geniş bir kitlenin desteğini kazandı. Ancak, partiyi kendisine kalkan edinen bazı tutucu kişilerin irtica eylemlerine geçmesi üzerine, Meclis içinde ve dışında yoğun eleştirilere uğrayan Serbest Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1930’da kendini feshetti. Londra Büyükelçiliği’ne atandı (1934). Yine milletvekili seçildi (1939-1942), bir süre adalet bakanlığı yaptıktan sonra politikadan çekildi.


Leave A Reply