Ali Şir Nevai Kısaca Hayatı

0

Uygur Türklerinin büyük şairi ve eserlerini Türkçe vermiş Ali Şir Nevai ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız.

Ali Şir Nevai Kimdir?

ALİ ŞİR NEVAİ (1441 – 1501)

Advertisement

Nizamettin Ali Şîr, Herat’ta doğdu. Uygur Türklerindendir.

Ali Şîr Nevâî babasının görevi nedeniyle değişik yerleri dolaştı. Sonunda babasının Horasan hakimi Sultan Ebu’l-Kâsım Babür’ün hizmetine girmesi nedeniyle Horasan’a yerleşti. Bu arada Hüseyin Baykara ile birlikte öğrenime başladı. Bu nedenle aralarında ölünceye kadar sürecek bir dostluk kuruldu.

Ali Şir Nevâî’nin Çağatay edebiyatının oluşmasında önemli bir yeri vardır. Çeşitli konularda yazılmış otuza yakın eseri vardır.

Eserlerinden bazıları şunlardır: Türkçe divan (5 tane), Farsça divan (5 tane) Çihim Hadîs (Kırk Hadîs), Muhâkemetü’l – Lûga-teyn (İki Lügatin Karşılaştırılması)…

Advertisement

Farsçanın resmî dil olduğu, Türk aydınlarının bu dille eser vermeyi hüner kabul ettikleri bir zamanda Ali Şir Nevâî, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunmuştur. Bunu da eserleriyle kanıtlamıştır. Kendinden sonrakileri bu yolda eserler vermeye teşvik etmiştir.


Leave A Reply