Alkollü İçecekler Nelerdir? Alkollü İçeceklerin Özellikleri Nelerdir?

0

Alkollü İçecekler hangileridir ve nelerdir? Alkollü İçeceklerin özellikleri, isimleri, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Alkollü İçecekler

Kaynak : pixabay.com

Alkollü İçecekler; içerdikleri alkol oranına göre içkiler, hafif alkollü içkiler ve yüksek alkollü içkiler olarak ikiye ayrılırlar. Hafif alkollü içkiler fermantasyon sonucu elde edilen ve daha sonra alkol oranları değiştirilmeyen içkiler olarak da adlandırılırlar. Yüksek alkollü içkiler fermente içkilerin damıtılarak alkol oranlarının yükseltilmesiyle elde edilirler. Bu nedenle bu içkilere damıtık alkollü içkiler adı verilir. Bazı durumlarda fermente içkilere % 96’lık alkol katılarak alkol oranı yüksek içkiler elde edilir. Bu yolla elde edilen içkilere alkol oranı arttırılmış yüksek alkollü içkiler adı verilir.

Hafif alkollü içkiler, biralar ve şaraplar olarak iki gruba ayrılırlar. Bira, arpadan elde edilen maltın mayalaşma yoluyla şekerlendirilmesi ve ardından şerbetçi otuyla işleme sokulup fermantasyona uğratılması yoluyla üretilen hafif alkollü bir içkidir. Biralar % 2-8 alkol, mineral maddeler, B vitamini kompleksleri ve % 4-5 oranında ekstrakt içerirler. Besin değeri olan biranın içerdiği karbondioksit nedeniyle sindirim kolaylaştırıcı etkisi de vardır. Şarap, taze üzüm şırasının fermantasyonu yoluyla elde edilen bir içkidir. Meyvelerden yapılan benzer içkilere meyve şarapları adı verilir. Bunlar elde edildikleri meyvenin adına şarap sözcüğü eklenerek adlandırılırlar. Vişne şarabı, elma şarabı gibi. Şarap yapımında özel cins şaraplık üzümler kullanılır. Şaraplar renklerine göre kırmızı, pembe ve beyaz olarak sınıflandırılırlar. Bunun yanında içerdikleri şeker miktarlarına göre de çeşitli türlere ayrılırlar: Şekersiz (sek, dry ya da kuru) şaraplar, yarı şekerli (dömisek ya da yarı kuru) şaraplar ve tatlı şaraplar. Tatlı şaraplar doğal tatlı ya da tatlandırılmış olabilirler. Bunlardan başka, doğal ya da yapay köpüklü şaraplar, aromatik şaraplar ve vermut şarapları gibi şarap türleri de vardır. Şarapların alkol oranı, elde edildikleri üzümün türüne bağlı olarak % 8-12 arasında değişir. Meyve şaraplarının alkol oranı daha düşüktür. Meyve şarapları içinde en yaygın olanı elma şarabıdır.

Damıtık alkollü içkiler, dinlendirilen ve dinlendirilmeyen damıtık alkollü içkiler olarak iki bölüme ayrılırlar. Dinlendirilen damıtık alkollü içkiler konyak, viski, rom ve araktır. Dinlendirilmeyen damıtık alkollü içkiler rakı, cin ve votkadır. Konyak, Fransa’da Cognac (Konyak) kasabası dolayında yetişen yüksek asitli Folle Blanca ve St. Emillion beyaz üzüm türlerinden elde edilen % 8-10 alkollü şarabın iki kez damıtılması ve elde edilen ürünün 4-20 yıl süreyle meşe fıçılarda dinlen-dirilmesiyle elde edilir. Viski, çeşitli tahılların şekerlendirilip fermantasyonu sonucu elde edilen biranın damıtılmasıyla üretilir.

İskoç ve İrlanda viskileri arpadan, Amerikan viskileri çavdar (Rye Whiskey) ya da mısırdan (Bourbon) yapılır. Viski % 52-63 oranında alkol içerir ve pazarlanmadan önce yedi yıl dinlendirilir. Rom; şekerkamışı şırası, pekmezi ya da melasının fermantasyonu sonucu elde edilen ürün, damıtılıp 3-7 yıl süreyle dinlendirilerek yapılır. Alkol oranı en az % 38’dir. Arak, roma benzeyen bir içkidir. Şeker palmiyelerinin saplarındaki tatlı suyla yapılan özel bir şarabın damıtılması ve 3-7 yıl süreyle dinlendi-rilmesiyle elde edilir. Alkol oranı % 58-65’tir. Uzun yıllar dinlendirilen içkilerin nitelikleri yüksek olmakla birlikte bunlar pahalıdır. Rakı, çeşitli meyvelerden elde edilen saf alkolün kendi kokusu dışında anason yağıyla kokulandırılması yoluyla üretilir.

Ülkemizde rakı yapımında kuru üzüm kullanılır. Rakıya bir miktar şeker katılır ve alkol oranı % 45-50 olarak ayarlanır. Cin, ardıç meyvesiyle özel olarak kokulandırılmış saf alkoldür. Cinin litresine 7.5 gram şeker katılır ve alkol oranı % 47’dir. Votka, iki kez damıtılmış aktif kömürden süzülmüş ve içilebilecek oranda sulandırılmış saf alkoldür. Bir Rus içkisi olarak bilinen votka, çavdar, buğday gibi tahıllar ya da patatesten elde edilir.


Leave A Reply