Allah İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Allah Hakkında

0
Advertisement

İçinde Allah kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözü ve deyimlerin anlamları. Allah hakkında atasözleri ve deyimlerin açıklamaları.

Allah İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Allah İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • *** Allah’a bir can borcu var
  Allah’a vereceği canından başka hiç kimseye bir borcu yok.
 • *** Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
  Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.
 • *** Allah bana, ben de sana
  şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.
 • *** Allah bilir ama kul da sezer
  bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir.
 • *** Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir
  Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.
 • *** Allah dağına göre kar verir
  Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir.
 • *** Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  alın yazısı ne ise o olur.
Devamı
 • *** Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  işi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı’nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.
 • *** Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz
  kişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı’ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.
 • *** Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovar
  Allah bir kişiyi mutsuz yaratmışsa hiç kimse onun kaderini değiştiremez.
 • *** Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
  geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır.
Devamı
 • *** Allah kulundan geçmez
  Tanrı dar zamanlarında kulunun imdadına yetişir.
 • *** Allah kulunu kısmeti ile yaratır
  bu dünyada herkesin dar veya geniş, bir geçim yolu vardır.
 • *** Allah sabırlı kulunu sever
  Tanrı sabırlı kulunu sevdiği için sabırlı olmaya daha çok dikkat etmeliyiz.
 • *** Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
  Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
 • *** Allah sevdiğine dert verir
  Tanrı, derdin kendisinden geldiğine inanarak yakınmayanları ödüllendireceği için sevdiğine dert verir.
 • *** Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir
  Allah, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.
 • *** Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
  Tanrı dilerse hiç tanınmayan, yoksul bir aile çocuğunu da üne, zenginliğe kavuşturur.
 • *** Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.
Devamı
 • *** almadan vermek Allah’a mahsus
  insan yaptığı herhangi bir şey için mutlaka karşılık bekler.
 • *** altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur
  önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı’nın dilediği olur.
 • *** ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma
  ata bindiğin zaman hayvanı hırpalama, attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma.
 • *** atasını tanımayan Allah’ını tanımaz
  babaya itaat etmeyen kimse, ana ve babaya itaat etmeyi buyuran Tanrı’yı da tanımıyor demektir.
 • *** berber berbere benzer ama başın Allah’a emanet
  kendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir.
 • *** bir kararda bir Allah
  gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı’dır.
 • *** davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun
  seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.
Devamı
 • *** davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun
  seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.
 • *** doğrunun yardımcısı Allah’tır
  işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Tanrı her zaman yardım eder.
 • *** düşmez kalkmaz bir Allah
  insanların talihsizliklere uğraması olağandır.
 • *** ev alanla evlenene Allah yardım eder
  evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.
 • *** evlenenle ev alana Allah yardım eder
  evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.
 • *** garip kuşun yuvasını Allah yapar
  garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.
 • *** kork Allah’tan korkmayandan
  Tanrı’dan korkmayan kimse, insana her türlü kötülüğü yapabilir.
 • *** kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar
  kişi efendisine karşı bir nankörlük ederse o da onu korumaz.
 • *** kör kuşun yuvasını Allah yapar
  garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.
 • *** körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • *** yalnızlık, Allah’a mahsustur (yaraşır)
  insan ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde rahat ve huzurlu yaşayabilir.

DEYİMLER

 • *** Allah’a emanet
  1) “Tanrı esirgesin” anlamında birini överken söylenen bir söz: Allah’a emanet, iyi çocuktur. 2) tutar yanı olmayan kimse veya nesne için şaka yollu söylenen bir söz.
 • *** Allah (Allah’ı) var
  “doğrusunu söylemek gerekirse” anlamında kullanılan bir söz: Allah var, böyle bir işi o yapmaz.
 • *** Allah Allah!
  1) şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem: “Allah Allah! Köşedeki cılız erik ağacı böyle nasıl çiçeklenivermiş.” -A. İlhan. 2) Türk askerinin hücum narası: “Misilsiz Mehmetçiğin süngüsü ucunda Allah Allah diye bir ses ihtizaz eder.” -N. F. Kısakürek.
 • *** Allah bana, ben de sana
  “şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** Allah bilir
  1) “belli değil” anlamında kullanılan bir söz: Yağmur yağar mı dersin? -Allah bilir! 2) “bana öyle geliyor ki” anlamında kullanılan bir söz: “Allah bilir, bu kadarcık kestirdiği için bile bir araba dolusu laf edecekti.” -E. Şafak.
Devamı
 • *** Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.
 • *** Allah derim
  yapılan bir iş için sorulan “ne dersin?” sorusuna karşı “söyleyecek başka söz bulamıyorum” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** Allah’ın adamı
  garip, saf, zavallı (kimse).
 • *** Allah’ın belası
  sıkıntı veren, kötü olan.
 • *** Allah’ın binasını yıkmak
  kendini veya başkasını öldürmek.
 • *** Allah’ın cezası
  pek yaramaz, şirret.
 • *** Allah’ın emri
  kader.
 • *** Allah’ın evi
  1) cami, mescit; 2) Kâbe; 3) mec. insan gönlü.
 • *** Allah’ın gazabı
  çok sıkıntı veren şey.
 • *** Allah’ın günü
  hemen hemen her gün.
 • *** Allah’ın hikmeti
  beklenmeyen, sebebi anlaşılmayan veya şaşılan şeyler için kullanılan bir söz: Allah’ın hikmeti, kayanın içinde kocaman bir ağaç bitmiş.
 • *** Allah’ın kulu
  insan, kimse, kişi: Burada yol gösterecek bir Allah’ın kulu yok mu?
 • *** Allah’ından bulsun
  “ben kendisine bir şey yapmayacağım, yaptığı kötülüğün cezasını Tanrı versin” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** Allah’ını seversen
  olması ve gerçekleşmesi çok istenilen bir durum karşısında kullanılan yalvarma sözü.
 • *** Allah için
  gerçekten, doğrusu: “Allah için kız buna layık görünüyordu.” -H. E. Adıvar.
 • *** Allah manda şifalığı versin
  tkz. çok veya ağır yemek yiyenler için söylenen bir söz.
 • *** Allah ne verdiyse
  “yiyecek olarak evde ne varsa” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** Allah övmüş de yaratmış
  çok güzel olanlar için söylenen bir söz.
 • *** Allah’tan
  1) iyi ki: “Allah’tan sessizdi sarhoşluğu.” -C. Uçuk. 2) yaradılıştan: Gözleri Allah’tan sürmeli.
Devamı
 • *** Allah’tan korkmaz
  can yakıcı, insafsız, acımasız.
 • *** Allah vere de
  “inşallah, dileriz ki” anlamında kullanılan iyi dilek sözü: Allah vere de yağmur yağmasa.
 • *** Allah yarattı dememek
  kıyasıya dövmek, çok hırpalamak.
 • *** Allah yürü ya kulum demiş
  az zamanda çok para kazananlar veya işinde çok ilerleyenler için söylenen bir söz: “Son yıllarda Allah yürü ya kulum demiş ve birdenbire ünlü bir iş adamı oluvermiştir.” -İ. Aral.
 • *** Allah’a ısmarladık
  ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü.
 • *** Allah’ın işine bak
  bir işin, bir olayın beklenmedik, şaşılacak bir durum alması karşısında kullanılan bir söz.
 • *** Allahı çok, insanı az bir yer
  pek ıssız ve kuytu bir yer.
 • *** Allahlık Ali Bey
  hiçbir şeyle ilgilenmeyen, olaylardan habersiz olan.
 • *** bırak Allah’ını seversen
  bir kimse veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz.
 • *** bir ben, bir de Allah bilir
  “çok sıkıntı için” anlamında kullanılan bir söz: “Üç aydan üç aya maaş alıyoruz. Üç ayın sonunu nasıl bulduğumuzu bir biz biliriz, bir de Allah bilir.” -M. Yesari.
 • *** işi Allah’a kalmak
  güç şartlar altında, kimseden yardım umudunun kalmadığı bir durumda bulunmak.
 • *** ölüm Allah’ın emri
  1) “herkes ölecek, ölmek kaçınılmazdır” anlamında kullanılan bir söz; 2) tehlikeli bir karar verme durumunda “ölümden korkmuyorum, ölümü bile göze alıyorum” anlamında kullanılan bir söz: Ölüm Allah’ın emri, bu işi yapacağım.
 • *** sayısını Allah bilir
  “o kadar çok ki saymakla bitmez” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** söz bir, Allah bir
  verilen sözden dönülmeyeceğini anlatan bir söz: “Söz bir, Allah bir, seni ele vermem.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Tevekkül İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Tevekkül İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “Allah’ın hikmeti”
  beklenmeyen, sebebi anlaşılmayan veya şaşılan şeyler için kullanılan bir söz
 • “kazaya rıza göstermek”
  1) yargıya, verilen hükümlere boyun eğmek; 2) kadere, alın yazısına boyun eğmek
 • “düşmez kalkmaz bir Allah”
  insanların talihsizliklere uğraması olağandır.
 • ” kadere boyun eğmek”
  yazgısını, talihini kabul etmek.
 • “Allah’ın işine bak”
  bir işin, bir olayın beklenmedik, şaşılacak bir durum alması karşısında kullanılan bir söz.
 • “ölüm Allah’ın emri”
  1) herkes ölecek, ölmek kaçınılmazdır anlamında kullanılan bir söz; 2) tehlikeli bir karar verme durumunda ölümden korkmuyorum, ölümü bile göze alıyorum anlamında kullanılan bir söz
 • “Allah’ından bulsun”
  ben kendisine bir şey yapmayacağım, yaptığı kötülüğün cezasını Tanrı versin anlamında kullanılan bir söz
 • “Allah ne verdiyse”
  yiyecek olarak evde ne varsa anlamında kullanılan bir söz.
 • “Allah yürü ya kulum demiş”
  az zamanda çok para kazananlar veya işinde çok ilerleyenler için söylenen bir söz


Yorum yapılmamış

Leave A Reply