Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi nerededir, ne zaman yapılmıştır, özellikleri nelerdir? Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi tarihçesi hakkında bilgi.

Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi

Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, İstanbul’da Saraçhane semtinde, Osmanlı sadrazamlarından Amcazade Hüseyin Paşa’nın 1697-1702 arasında yaptırdığı külliyedir.

1755 ve 1896 depremleri ile 1718’deki Haliç yangınından büyük ölçüde zarar gören yapı topluluğu 2.580 m^2’lik bir alanda dershane, kütüphane, sıbyan mektebi, 16 odalı bir medrese, hazire, sebil ve çeşmeden oluşur. Üç yönden 22 sütunlu bir revakla çevrili sekizgen planlı dershanenin, medrese odalarıyla hazire arasında anıtsal bir görünümü vardır. Kütüphane ise, sıbyan mektebi ile medrese odaları arasında, külliyeye egemen konumda, iki katlı bir yapıdır. Külliyenin ön cephesinde bulunan dört dükkânın üzerindeki sıbyan mektebi, kubbelerle örtülü iki bölümden oluşur. Burası 1896 depreminden sonra yeniden yapılmıştır. Medrese, avluyu batı yönünde “U” biçiminde çevreler. 4 m x 4 m boyutlarındaki odaları, pandantifli küçük kubbelerle örtülüdür. Bu 16 oda avluya revaklarla açılır. Caddeye bakan sebil, planının içte kareye yakın olmasına karşın dışarıya yonca yaprağı biçiminde taşar. Aynı cephede, 1739’da Şeyhülislam Mustafa Efendi tarafından yaptırılmış bir de çeşme vardır.


Leave A Reply