Ankara’nın Başkent Oluşu ve Ahilik Teşkilatı Arasındaki İlişki

0
Advertisement

Ankara’nın başkent oluşu ile Ahilik teşkilatı arasındaki ilişki nedir? Ankara’nın Başkent oluşunun kısa tarihi.

Kurtuluş Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ulusunun galip çıkması neticesinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması sonrası 23 Eylül 1923 tarihinde İstanbul’u işgalci kuvvetler terketmeye başladılar. İşgalcilerin İstanbul’u tahliyesi 6 Ekim 1923 gününe kadar sürdü. Tahliye tamamlandıktan sonra bu defa da hükümetin merkezi ile ilgili sorunları ortaya çıktı. Bu sorun ile ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırlandı.

Ankara Başkent Oluşu

Teklif edilen bu yasa tasarısında “Türkiye Devletinin makarrı idaresi Ankara’dır” denildi. Bu teklifin gerekçesi de açıklanmıştı ve gerekçeye göre Türkiye’nin varlığını düzenleyip kalıcı bir güç haline gelebilmesi için başkentin Anadolu’nun merkezinde kurulu olması işlemesi gerektiğinden bahsediyordu.

Günler 13 Ekim 1923 tarihini gösterdiğinde TBMM’de kabul edilen bu tek maddelik yasa ile Ankara resmen yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkenti olmuştur.

Tarihte uzun seneler Türklerin denetimi altında kalmış olan Ankara’nın önemli olmasının bir diğer sebebi de Ahilik merkezi olmasıdır. Ahilik bir esnaf dayanışma loncasıdır. Ancak Ortaçağ Avrupa’sında ortaya çıkan loncalara benzemez. Ahilik Osmanlı Devletini ilk şekillendiren ideolojilerden birisidir. Bu şekillenme Osmanlı dönemindeki sanat eserlerine dahi yansımış durumdadır. Anadolu’da yapılmış bazı halılarda motif olarak hem Çin kökenli ejderha hem de Bizans kökenli olan ve hayat ağacı kabul edilen nar figürlerini beraberce harmanlanmış şekilde görebilirsiniz.  Hem Batı’nın hem de Doğu’nun kültürünün harmanlandığı bir alan olan Anadolu’nun tam göbeğinde yer alan Anklara bir çok Ahi dervişin merkezi olmuş bir yerleşim yeridir.

Advertisement

Başkent Ankara

Türk esnafının hayat görüşüne yaşam tarzına çok uygun bir yapılanma. Düşünce olan Ahilik Ahi Evran-ı Veli önderliğinde Anadolu sınırlarının dışına taşarak Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’ya yayılmıştır.

Ankara’nın bu geçmişten gelen özellikleri ile sonsuza kadar yaşayacak Cumhuriyetimizin başkenti olarak varlığını sürdürecektir.

Ankara Nedir? Sözlük Anlamı

“Ankara”
1 – Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri, Türkiye’nin başkenti
2 – Ankara şehrinin isminin nereden geldiği konusunda tam bir bilgi yoktur ancak bazı İslami kaynaklarda geçen “Enguru” isminden geldiği rivayet edilmektedir. Ayrıca Eski Yunanca’da gemi çapası anlamına gelen Anküra isminden de türediğine dair bir inanç bulunmaktadır

 • “Ankara tavşanı”
  Parlak, ince, ipeksi, uzun, beyaz renkli tüylü, özel olarak üretilen bir tür tavşan, angora tavşanı
 • “Ankara Taşı”
  Plajiyoklazlı bir yanardağ kültesi, andezit
 • “Ankara Kedisi”
  Ankara yöresinde yetişen uzun tüylü kedi ırkı
 • “Ankara Keçisi”
  Tiftik keçisi
 • “Ankara Çiğdemi”
  Açık sarı renkli çiçekleri olan, parlak sarı yapraklı bir tür çiğdem


Leave A Reply