Anketör Nedir? Anketör Nasıl Olunur? Anketörlük Hakkında Bilmek İstedikleriniz

0

Anketör olmak isteyenler için gerekli beceriler, sorumluluklar ve şartlar hakkında bilgilendirici bir yazı. İletişim, analitik düşünme, zaman yönetimi gibi önemli becerileri öğrenin ve anketör olarak başarılı olmanın yollarını keşfedin.

Anketör

Anketör, pazar araştırmaları veya anketler yapmak üzere görevlendirilen kişidir. Anketörler, belirli bir konu hakkında veri toplamak veya insanların görüşlerini ölçmek amacıyla anketler hazırlar ve bunları uygular. Bu anketler genellikle bireylerin demografik bilgilerini, tercihlerini, alışkanlıklarını veya memnuniyet düzeylerini içerebilir. Anketörler, hedef kitleyle iletişim kurar, soruları yönlendirir ve yanıtları kaydeder. Toplanan veriler daha sonra analiz edilerek sonuçlar elde edilir ve bu sonuçlar genellikle bir rapor veya sunum şeklinde sunulur. Anketörler, saha çalışmalarında, telefonla anket yaparken veya çevrimiçi anketlerde çalışabilirler.

Anketör Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Anketörler, pazar araştırmaları veya anket çalışmaları için belirli bir görevi yerine getiren profesyonellerdir. İşlerinin temel amacı, belirli bir konu hakkında veri toplamak veya insanların görüşlerini ölçmektir. İşte anketörlerin genel görevleri ve sorumlulukları:

 1. Anket Hazırlığı: Anketörler, araştırma amacına uygun anket sorularını tasarlar ve hazırlar. Bu sorular genellikle belirli bir konu veya ürün hakkında insanların fikirlerini, deneyimlerini veya tercihlerini ölçmeyi amaçlar.
 2. Katılımcı Seçimi: Anketörler, hedef kitleye ulaşmak için uygun katılımcıları seçer. Bu, demografik özelliklere, yaş grubuna, bölgeye veya diğer ilgili faktörlere dayanabilir.
 3. Anket Uygulaması: Anketörler, seçilen katılımcılarla iletişim kurarak anketleri uygular. Bu süreçte, anket sorularını yönlendirir, katılımcılara gerekli açıklamaları yapar ve yanıtları kaydeder. Anketler, yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri veya çevrimiçi anket formları aracılığıyla uygulanabilir.
 4. Veri Toplama: Anketörler, katılımcıların yanıtlarını düzgün bir şekilde kaydeder. Bu, yazılı form, elektronik araçlar veya anket uygulama yazılımları kullanılarak yapılabilir.
 5. Veri Analizi: Toplanan veriler daha sonra analiz edilir. Anketörler, istatistiksel yöntemler kullanarak verileri değerlendirir, sonuçları çıkarır ve anlamlı bulguları raporlar veya sunumlar şeklinde sunar.
 6. Etiğe Uygunluk: Anketörler, araştırma etiği ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışırlar. Katılımcıların gizliliğini ve anonimliğini korumak, verileri doğru bir şekilde işlemek ve raporlamak önemli sorumluluklardır.
 7. İletişim Becerileri: Anketörler, katılımcılarla etkili iletişim kurmalıdır. Anketörlerin empati yetenekleri güçlü olmalı, soruları net bir şekilde iletmeli ve katılımcıların yanıtlarını anlamalıdır.
 8. Zaman Yönetimi: Anketörler, belirlenen bir zaman içinde anketleri tamamlamak için etkili zaman yönetimi becerilerine sahip olmalıdır. Verimli bir şekilde çalışmak, takvimleri düzenlemek ve hedeflere uygun olarak çalışmak önemlidir.

Anketörler, veri toplama sürecinde katılımcılarla etkili iletişim kurarak anketleri uygular ve yanıtları kaydeder. Ayrıca, toplanan verileri analiz eder, istatistiksel yöntemler kullanarak sonuçları çıkarır ve rapor veya sunumlar şeklinde sunar. Bu süreçte araştırma etiği ve gizlilik kurallarına uymak, zaman yönetimini etkin bir şekilde kullanmak da anketörlerin sorumlulukları arasındadır.

Anketör Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anketör olmak için belirli bir eğitim gerekliliği bulunmamaktadır. Genellikle anketörler, pazar araştırması veya anket şirketleri tarafından işe alınır ve firmalar tarafından sağlanan eğitimlerle görevlerini yerine getirirler. Ancak bazı temel becerilere ve özelliklere sahip olmanız, anketör olarak başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 1. İletişim Becerileri: İyi iletişim becerilerine sahip olmak, anketör olarak başarılı olmanız için önemlidir. Katılımcılarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli, soruları net bir şekilde ifade edebilmeli ve yanıtları anlayabilmelisiniz.
 2. Empati Yeteneği: Empati yapabilme yeteneği, katılımcıların perspektifini anlayabilmeniz ve onlara karşı anlayışlı olmanız açısından önemlidir. Bu, anketlere daha iyi yanıtlar almanıza yardımcı olabilir.
 3. Araştırma Yöntemleri: Pazar araştırması ve anket teknikleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmak faydalı olabilir. Araştırma yöntemleri, anketlerin tasarlanması, veri toplama ve analiz süreçleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar.
 4. Analitik Düşünme: Toplanan verileri analiz edebilme yeteneği, anket sonuçlarını anlama ve yorumlama becerileri önemlidir. İstatistiksel yöntemleri anlayabilmeniz ve sonuçları çıkarabilmeniz faydalı olacaktır.
 5. Zaman Yönetimi: Anketörler, genellikle belirlenen süre içinde anketleri tamamlamak zorundadır. Dolayısıyla, zaman yönetimi becerilerine sahip olmak önemlidir.
 6. Etiğe Uygunluk: Anketlerde, katılımcıların gizliliğini ve anonimliğini koruma, araştırma etiğine uygunluk ve verilerin güvenliği gibi konulara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki beceriler ve özellikler genel olarak anketörlerin başarılı olmasına yardımcı olabilir. Ancak, belirli bir eğitim programı veya sertifika almanız gerekli değildir. İlgilendiğiniz bir anket şirketiyle iletişime geçerek, iş başvurusu sürecinde aradıkları özellikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Anketör Olmak için Gerekli Şartlar

Anketör olmak için genellikle belirli bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen şartlar ve beceriler anketör olarak başarılı olmanıza yardımcı olabilir:

 1. İletişim becerileri: İyi bir iletişim becerisine sahip olmalısınız. Anketör olarak, katılımcılarla etkili bir şekilde iletişim kurmalı, soruları açık ve net bir şekilde iletebilmeli ve yanıtları anlayabilmelisiniz.
 2. Empati yeteneği: Katılımcıların perspektifini anlayabilme ve onlara karşı anlayışlı olabilme yeteneği önemlidir. Empati yaparak katılımcıların ihtiyaçlarını ve duygusal durumlarını anlamaya çalışmalısınız.
 3. Araştırma yöntemleri: Temel araştırma yöntemleri ve pazar araştırması teknikleri hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Anketlerin tasarlanması, veri toplama ve analiz süreçleri hakkında bir anlayışa sahip olmalısınız.
 4. Analitik düşünme becerisi: Toplanan verileri analiz edebilme yeteneği önemlidir. İstatistiksel yöntemleri anlayabilme ve verileri yorumlama becerisi geliştirmeniz, anket sonuçlarını anlama açısından önemlidir.
 5. Zaman yönetimi: Anketörler genellikle belirli bir süre içinde anketleri tamamlamak zorundadır. Bu nedenle, zaman yönetimi becerilerine sahip olmalı, verimli bir şekilde çalışabilmeli ve takvimlerinizi düzenleyebilmelisiniz.
 6. Etiğe uygunluk: Anketlerde katılımcıların gizliliğini ve anonimliğini koruma, araştırma etiğine uygunluk ve veri güvenliği gibi konulara önem vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca, bazı anket şirketleri veya araştırma kuruluşları belirli şartlar veya gereksinimler belirleyebilir. Bu nedenle, ilgilendiğiniz anket şirketleriyle iletişime geçerek, başvuru süreci ve aradıkları özellikler hakkında daha fazla bilgi almanızda fayda vardır.


Leave A Reply