Alkol Psikozları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Alkolün sebep olduğu psikozlar nelerdir? Alkol psikozları, belirtileri nelerdir? Alkol Psikozları ve tedavisi Hakkında Bilgi

sarhosAlkol Psikozları;

Bazı kimseler içkiye dayanamaz. Bir iki kadeh onlara kötü tesir eder, hastalanır, hatta çılgınlık hali gösterirler. Bu gibiler içtikçe kendini kaybeder, şuurlarında bulanıklık olur, hezeyanlar başlar. Kıskançlık, alınganlık davranışları görülür. Bazıları kendini tamamıyla kaybeder, bağırır, saldırır. Bu sırada elinden kaza çıkanlar, cinayet işleyenler olur Neden sonra ayılınca olanları, ya hiç hatırlamaz, ya da rüya gibi hatırlar. Böyle kimselerin içki içmesi kendisi ve etrafı için bir felâkettir.

a) Delirium Tremens

Alkol zehirlenmesinden ileri gelir. Çoğunlukla uzun müddet içki içenlerde veya senelerce içtikten sonra birden bırakanlarda görülür. Daha çok 35-40 yaşlarında ortaya çıkan bu halin kalıtımla ela ilgisi vardır.

Delirium Tremens nöbetinin başlıca belirtileri titreklik ve çeşitli hayaller görmedir. Şahsın elleri, bütün vücudu, dili titrer. Heyecanlıdır, yerinde duramaz, korku içindedir. Bulunduğu yerde silâhlı insanlar, yılanlar, akrepler, fareler görür. Bu hayvanların vücuduna -saldırdığını zanneder. Kendisini meyhanede sanarak, Rakı getir garson! diye bağırır. Mesleğine has hareketler yapar veya sözler söyler. Meselâ, şoför ise direksiyon kullanır gibi kollarını oynatır, soldan gitsene diye bağırır. Bulunduğu yeri ve zamanı bilmez. Etrafındakiler! de tanımaz. Hikâyeler uydurur, meselâ, ırzına tecavüz edildiğini, hırsızlar geldiğini söyler. Bu hastalar çok terler, dili paslıdır, nefesi kokar ve uyku uyuyamaz. Belirtiler yavaş yavaş kaybolarak şahıs uyumaya başlar ve 3-6 gün içinde iyileşir.

Advertisement

Nöbet esnasında korku ile kendisini öldürenler, düşmanı zannederek karşısında bulunanları bıçaklayanlar vardır.

b) Ayyaşların Hezeyanları

Alkol psikozlarından biri de hissi ve hayali hezeyanlardır. Çoğunlukla 35-40 yaşları arasında görülür. Şahıs birtakım sesler işitir. Kendisine küfür ve hakaret ediliyor zanneder. Herkes onunla alay ediyor, öldürmek istiyor sanır. Arkadaşlarını, aleyhinde tertiplere girişmekle itham eder. Böyle hastalar kendisini kaybetmez. İdraki yerindedir, bulunduğu yeri ve zamanı bilir. Dikkat ve anlayışı normaldir. Ancak çok sıkıntılı ve vesveselidirler.

c) Alkol Paranoyası

Asıl belirtisi şiddetli kıskançlıktır. Bu gibi şahıslar öfkeli ve ataktır. Kıskançlık ve zehirlenme hezeyanlarında bulunurlar. Meselâ onlara göre karıları, kızları fuhuş yolundadır, geceleri eve erkek alırlar, gündüz süslenip kötü evlere gitmektedirler. Kendisini haksız yere herkese deli ve sarhoş olarak tanıtırlar. Halbuki o her şeyi bilir ve görür. Birçok şeyi öğrendiği için de onu zehirlemek isterler.

d) Korsakof Psikozu

Advertisement

Uzun zaman içki içenlerde, çoğunlukla 30-40 yaşları arasında görülen bir çeşit bunama halidir. Belirtileri şunlardır: Yeni şeyleri unutmak, bazı hâtıralarda yanılmak ve masallar uydurmak.

Bu hastalar sakin, rahat ve halinden memnundur. Kol, bacak ve gözlerde felç oldukça sık görülür. Nevritler olur. İyi olanlar vardır fakat genellikle sonuç kötüdür.


Leave A Reply