Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir? Nasıl Yapılır? Örneklerle Açıklama ve Konu Anlatımı

0
Advertisement

Heterojen karışımların yüzdürme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Yüzdürme yöntemi ile karışımları ayırma örnekleri.

Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?

Katı – katı karışımındaki ayrılacak katı veya koloit karışımlardaki katı tanecikleri su üzerinde yüzecek hâle getirilebilir. Su üzerinde yüzer hâlde bulunan katı üstten alınarak karışımdan ayrılır. Böylelikle yoğunluğu sudan daha küçük olan katılar karışımdan su kullanılarak ayrılmış olur.

Yüzdürme Yöntemi

Bir heterojen karışımdan ayrılacak olan katı taneciklerinin bir sıvı üzerinde yüzdürülmesi ve bu katının sıvı üzerinden alınması işlemine yüzdürme (flotasyon) denir.

Yüzdürme yöntemi ile sanayide madenler, atık sulardaki katılar karışımdan ayrılır. Maden ocağından getirilen karışım toz hâline getirilir ve yağ – su karışımı ile karıştırılır. Sulu karışımın içinden hava geçirilir. Oluşan yağlı hava kabarcıkları karışımdaki maden filizlerini tutarak suyun yüzeyine taşır. Yüzeyde oluşan kabarcıklar başka bir kaba aktarılır. Böylece maden filizleri yüzdürme yöntemi ile ayrılmış olur.

Flotasyon bakırın, kurşunun ve çinkonun sülfürlü madenlerinin ayrılmasında dünyada yaygın olarak kullanılır.

Advertisement

Öz kütleleri farklı iki katıdan oluşan bir karışım bir sıvı kullanılarak yüzdürme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir. Kullanılacak sıvı katıları çözmemelidir. Ayrıca sıvının öz kütle değeri ayrılacak katıların öz kütle değerlerinin arasında olmalıdır.

Kum ve Kükürt Tozu Ayırma

Kum ve Kükürt Tozunun Ayrıştırılması

Kum ve kükürt tozu karışımı su yardımıyla bileşenlerine ayrılabilir. Çünkü hem kum hem de kükürt suda çözünmez ve suyun öz kütle değeri bu maddelerin öz kütle değerlerinin arasındadır. Karışım suya atıldığında kum öz kütlesi sudan büyük olduğu için kabın dibine çöker, kükürt ise öz kütlesi sudan küçük olduğundan suyun yüzeyinde kalır. Suyun yüzeyinden kükürt bir spatül ya da başka bir alet ile alınır.

Geriye kalan su – kum karışımındaki su yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır. Bu durumda kabın dibinde kum kalır. Böylece kum ve kükürt birbirinden ayrılmış olur.

  • Öz kütlesi sudan büyük olan kum suyun dibine çöker. Öz kütlesi sudan küçük olan kükürt ise su üzerinde yüzer.

Flotasyon Nedir? Flotasyon İşlemi Hakkında Bilgiler

Flotasyon, Sıvı-Katı Ayırma teknolojisinde, askıda katıların, genellikle katıları sıvıdan uzaklaştırmak amacıyla gaz kabarcıklarına (genellikle hava) bağlanarak geri kazanıldığı bir işlemdir. En etkili şekilde uzaklaştırılan partiküller, 10 ila 200 µm boyut aralığındadır. Oluşan partikül ve kabarcık kümeleri, süspansiyonun kendisinden daha düşük bir yoğunluğa sahiptir; Yüzeye çıkarlar ve çıkarılırlar.

Mineral endüstrisinde, belirli partikül türlerini ince öğütülmüş bir cevhere yoğunlaştırmak için seçici köpüklü yüzdürme kullanılır. Flotasyon, “kabarcık adsorpsiyon teknikleri” olarak bilinen bir dizi işlem için genel bir terimdir; bunlar köpüklü ve köpüksüz ayırma yöntemleri olarak sınıflandırılır. Köpürtme yöntemleri, nispeten kararlı bir köpük veya köpük oluşturmak için yüzey aktif maddelerin eklenmesini gerektirir ve bu daha sonra partikül çıkarılması sırasında bir taşıyıcı sıvı görevi görür. Flotasyon işleminin başarısını belirleyen en önemli özellikler katının hidrofobikliği, kabarcık/partikül boyutu oranı ve sıvıdaki türbülans derecesidir.

Çoğu inorganik ve birçok organik partikül hidrofilik yüzeylere sahiptir ve bu nedenle yüzer değildir. Bu nedenle, bir gaz kabarcığının bu katılara bağlanması, yüzeylerinden bir su filminin yer değiştirmesini gerektirir. Bu, partikül yüzeyini hidrofobik hale getirmek için yüzey aktif maddeler ( kolektörler olarak bilinir) kullanılarak elde edilir . Kollektörler genellikle polar gruplar içeren uzun zincirli hidrokarbon molekülleridir; bunlar, hidrokarbon zincirini sulu faza sunarak yüklü grupta yüzeyde adsorbe edilir.

Advertisement

Flotasyonda kullanılan diğer reaktifler, daha küçük kabarcık boyutunu ve daha kararlı köpüğü teşvik etmek için köpürtücüler ve süspansiyonun pH’ını ayarlamak ve kabarcıkların süspansiyondaki belirli parçacık türlerine bağlanmasına yardımcı olmak için değiştiriciler veya koşullandırıcılardır. Kullanılan yumuşatıcılar arasında polimerik pıhtılaştırıcılar ve topaklaştırıcılar bulunur.


Leave A Reply