Karesioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

3
Advertisement

Karesioğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Karesioğulları tarihi, özellikleri, hakkında bilgi.

Karesioğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1297-1360). Kurucusu Karesi Bey’dir. Balıkesir ve Çanakkale çevresinde egemenlik kurdu. Karesi Bey, Anadolu’ya ilk gelen Türklerden olup Malatya yöresinde Danişmendoğulları Beyliği’ni kuran Melik Danişment Gazi’nin soyundan gelir. Babası Kalem Şah, Bizans sınırında uç beyi oldu. Karesi Bey, Osmanlı ve Germiyanlılarla birlikte Bizans’a ait yerleri işgal etti. Böylece Misya (bugünkü Balıkesir) bölgesini ele geçirerek Karesioğulları Beyliği’ni kurdular. Karesi Bey, oğlu Demirhan ile birlikte, kısa zamanda beyliğin topraklarını genişletti ve Moğollardan kaçan Türk topluluklarını Balıkesir ve çevresine yerleştirdi, 1328’den önce ölünce, yerine oğlu Demirhan Bey geçti.

Karesioğulları Beyliği

Bergama yöresinde de kardeşi Yahşi Han Bey, yönetimi eline aldı. 1331’de Karesioğullarına ait olan 70 parçalık küçük bir Türk donanması Gelibolu ve çevresine baskınlar yaptı. Toprakların büyüğü Demirhan’da olmasına karşılık, Yahşi Han’ın elinde ancak on beş kadar kasaba bulunuyordu. Demirhan Bey, Osmanlılarla uğraşırken Yahşi Han, 1341 ve 1342’de donanmayla Çanakale Boğazı’nın çeşitli yerlerine seferler düzenliyordu. 1345’te Osmanlı beyi Orhan Gazi, Balıkesir üzerine bir sefer düzenledi. Karesioğulluarı Beyliği’nin merkezi olan Balıkesir’i ele geçirdi. O tarihlerde Bursa’da Dursun Bey, kendisinin kardeşi Demirhan yerine bey olması koşuluyla Balıkesir, Aydıncak ve Bergama’yı Osmanlılara vereceğini açıklamıştı. Orhan Gazi, Dursun Bey’i Bergama’ya göndererek, kardeşiyle barıştırmak istedi. Ancak Dursun Bey şehit oldu. Ele geçirilen Demir Han Bey (Osmanlı kaynaklarından Aclan Bey), Bursa’ya götürüldü ve 1347’de orada veba hastalığından öldü. I. Murat ise, Çanakkale yöresni yöneten Süleyman Bey’in elinden buraları, 1359’da ele geçirdi.

Böylece Karesioğulları Beyliği tarihe karıştı. Balıkesir, bir sancak merkezi olarak Osmanlı yönetimine girdi.

Advertisement

3 yorum

  1. çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Leave A Reply