Nev’izade Atayi Kimdir?

0

Nev’izade Atayi Kimdir? Nev’izade Atayi hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri ile ilgili bilgi.

Nev’izade Atayi;divan şairidir (İstanbul 1583-ay.y. 1635).

Şair Nev’i’nin oğludur. Babasından ve dönemin ünlü hocalarından ders gördü. İcazet alarak (1603) iki yıl sonra 25 yaşlarında müderris oldu. Ataullah olan adı, takındığı mahlasla unutuldu. Daha çok Rumeli kentlerinde kadılıklar yaptı, Üsküp kadılığından 1643’te uzaklaştırılınca İstanbul’a geldiyse de üzüntüsünden çok yaşamadı. Geleneksel kural gereği düzenlenmiş divanı varsa da daha çok Hamse’si ile değerlendirilir. Konularını yerli yaşamdan aldığı gözlemlerle canlandırdığı, İran taklitçiliğinden bu yolla kurtulduğu, manzum öykü türünde yüzyılının en başarılı kalemi olduğu kabul edilir. Başka bir ilginç eseri de 1561’de ölmüş olan Taşköprülüzade Ahmet Şemsettin’in Arapça yazdığı yaşamöyküleri (biyografi) eserine (Şakaik-i Nu’maniyye) yaptığı 2 ciltlik Türkiye eklemedir (zeyl). Kanuni dönemi ortalarında biten bu eseri kaldığı yerden yürüterek (1557-1635) bu 75 yılda yetişmiş sanatçı, bilgin ve devlet adamlarının yaşamlarını özetlemiştir (bas. 1851). Beş mesneviden oluşan Hamse’sinin iki eseri Agâh Sırrı Levent’in emeğiyle işlenerek yayımlandı (Heft-Hân: Yedi Sofrada, Hilyetü’l-Efkâr: Düşünceler Süsü; 1948).


Leave A Reply