Pertev Naili Boratav Kimdir? Türk Halkbilimci, Yazarın Hayatı, Eserleri

0
Advertisement

Pertev Naili Boratav Kimdir ve ne yapmıştır? Pertev Naili Boratav hayatı, çalışmaları, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav; yazar, öğretim üyesidir (Gümülcine 1907-16 Mart 1998, Paris, Fransa). Boratav, 1907 yılında Gümülcine’nin Darıdere ilçesinde doğmuştur. Babası kaymakam olduğu için çok yer değiştirirler. İlkokulu Bolu’nun ilçesi Mudurnu’da bitirir. Bu süre içinde en fazla Mudurnu’da hayatı geçtiği için kendini Mudurnulu olarak tanımlamıştır.

pertev naili boratav

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1930), lise öğretmenliği yaptı (Konya), Türkiyat Enstitüsü’nde asistan oldu. Almanya’da uzmanlık için çalıştı (1935), Ankara Üniversitesi DTCF’de doçentlikten profesörlüğe yükselerek on yıl Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı (1938-1948), bazı öğretim dalları kaldırılınca Fransız üniversitelerinde ve uzmanlık enstitülerinde kendi dalının çalışmalarını yürüttü, uluslararası bir otorite olarak değerli çalışmalar yaptı. Güncel dergilerde (Yurt ve Dünya, 1941-1944, 42 sayı) ve gazetelerdeki düşünce yazılarının yarı sıra Türk Halk Edebiyatı, Türk Folkloru, Türk Masalları alanlarında özgün derleme, değerlendirme inceleme ve yorumlamalarıyla değerli eserler verdi.

Pertev Naili Boratav, Türk kültürünün kaynakları arasında en başta halk edebiyatının geldiğine inanıyordu. Anadolu halk kültürü araştırmalarına, aşık geleneğine yöneldi. Babasının kaymakam olması sebebiyle çocukluk ve gençlik dönemi Mudurnu’da geçmiştir. İlk edebi çalışmalarına da burada başlamıştır. Bolu Mudurnu’da Köroğlu destanı gibi konularda araştırmalar yapmış tez vermiştir. Nerelisin diye soranlara ‘insanın memleketi doğduğu yer değil çocukluğunun geçtiği yerdir’ diyerek Mudurnu’yu memleketi olarak saymıştır. Halihazırda Mudurnu’da Pertev Naili Boratav kültür evi varlığını korumaktadır.

Başlıca eserleri:

Köroğlu Destanı (1931), Folklor ve Edebiyat (1939, yeni ve geniş biçimi 1981) Halk Edebiyatı Dersleri I (1942), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (H. V. Fıratlı ile birlikte, 1943), Pir Sultan Abdal (A. Gölpınarlı ile birlikte, 1943), Folklor ve Edebiyat II (1945), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969), 10G Soruda Türk Folkloru (1973), Folklor ve Edebiyat I (1982), Folklor ve Edebiyat II (1983), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1988); inceleme, 67 masal ve 21 tekerlemeyi içeren kitapları: Zaman Zaman İçinde (1992), Az Gittik Uz Gittik (1992). Folklor ve Edebiyat adlı eseriyle 1983 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü Haldun Taner ile paylaştı.

Advertisement

Leave A Reply