Anlamak, Anlatmak Anlaşmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde anlamak, anlatmak geçen atasözleri ve bu atasözlerinin açıklamaları. Anlamak ve anlatmak konulu atasözleri ve anlamları.

Anlamak - Anlatmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Anlamak – Anlatmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***anlatışa göre verirler fetvayı
  haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.
 • ***anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.
 • ***cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)
  ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.
 • ***dili olsa da söylese (anlatsa)
  cansız nesneler konuşabilseler bazı olaylara tanıklık da edebilirler.
 • ***dilsizin dilinden anası anlar
  başkalarının kolay kolay anlayamadıkları şeyi, her gün onunla uğraşan kimse çok kolay anlar.
 • ***eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)
  bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez.
 • ***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
 • ***kadı anlatışa göre fetva verir
  haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.
 • ***kızım sana söylüyorum (dedim) gelinim sen anla (işit)
  1) doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz; 2) herhangi birine dolaylı olarak söylenecek uyarı söz konusu olduğunda kullanılan bir söz.
 • ***tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
  bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
 • ***yel kayadan ne koparır (alır, anlar, aparır)
  sağlam karakterli kişiler, sağlam temele dayanan işler önemsiz etkilerle sarsılmaz.

Anlayana Sivrisinek Saz Anlamayana Davul Zurna Az Anlamı:

ANAFİKİR: Anlayışlı kişiler, söylenen bir sözün içindeki özü hemen kavrar, anlayışı yetersiz kişiler ise açıkça anlatılsa da kavrayamazlar.

Anlama ve kavrama, insan zekâsının bir özelliğidir. Bunun ölçüsüne göre, kişiler, anlayışlı veya anlayışsız diye nitelendirilir. Anlayışlı kişi kısa bir sürede sebep-sonuç ilişkisi kurar, olanı anlar. Anlayışsız kişi ise daha uzun sürede anlar veya hiç anlayamaz. Öylelerine olayların ayrıntılı anlatılmasının da yararı olmaz. Toplumun da her zaman aradığı, değer verdiği kişiler, anlayışlı kişilerdir. Çünkü onlar kısa sürede kendilerinden bekleneni verir.


Leave A Reply