Anne (Ana) İle İlgili Deyimler Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Anne Geçen

2
Advertisement

İçinde anne (ana) kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Anne ile ilgili deyimlerin anlamları ve açıklamaları.

Anne (Ana) İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Anne (Ana) İle İlgili Deyimler

 • ***ana baba bir
  aynı anne ve babadan olan.
 • ***ana baba eline bakmak
  ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.
 • ***ana baba yavrusu
  nazlı büyütülmüş çocuk.
 • ***ana bir, baba ayrı
  anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).
 • ***ana rahmine düşmek
  döl yatağında cenin oluşmak: “Ulan Mustafa, insanoğlu ana rahmine düşer de dokuz ay on gün sonra capcanlı fırlar.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***anadan doğmuşa dönmek (anadan yeni doğmuş gibi olmak)
  1) dertsiz, tasasız bir duruma gelmek; 2) günahlardan arınmış duruma gelmek.
 • ***analı kuzu, kınalı kuzu
  1) her işi yolunda giden; 2) annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.
 • ***anam babam
  içtenlik bildiren bir söz: Bilir miyim ben anam babam!
 • ***anan yahşi, baban yahşi
  birini, bir işe razı etmek için onu övmek amacıyla söylenen bir söz.
 • ***ananın (anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
  anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal olsun” anlamında kullanılan bir söz: “Şimşek gibi çakan ağrılardan beni kurtarsınlar, servetimin yarısını anamın ak sütü gibi vereyim.” -R. N. Güntekin.
 • ***anası turp (sarımsak), babası şalgam (soğan)
  hlk. ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.
 • ***anası yerinde
  anne gibi kabul edilen (kadın).
 • ***anasından doğduğuna bin pişman
  1) çok tembel, üşengeç; 2) canından bezmiş.
 • ***anasından doğduğuna pişman olmak
  çok eziyet görmek, çok üzülmek, bezdirilmek.
 • ***anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
  bir işi yaparken çok sıkıntı çekmek: “Mütercim olarak işe başladığım gün anamdan emdiğim süt burnumdan gelmiştir.” -B. R. Eyuboğlu.
 • ***anasından emdiği sütü burnundan getirmek
  birine bir iş yaptırırken çok sıkıntı çektirmek: “Hiç belli olmaz insanoğlu! Bir gün anadan emdiği sütü burnundan getirir.” -B. R. Eyuboğlu.
 • ***anasını bellemek
  kaba en büyük kötülüğü yapmak: “Geçmeyen zamanın anasını uyku beller.” -N. F. Kısakürek.
 • ***anasını eşek kovalasın!
  kaba sözü edilen kimse veya iş için bıkkınlık, dikkate almama ve umursamama anlatan bir söz.
 • ***anasını sat! (satayım!)
  hlk. “önem verme (vermem), aldırma (aldırmam), umursama (umursamam)!” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***anasının gözü
  argo çok kurnaz, çok açıkgöz, dalavereci, hinoğluhin.
 • ***anasının ipini satmış (pazara çıkarmış)
  ipsiz, kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse).
***anasının kızı
her yönüyle annesine benzeyen kız çocuğu.
 • ***anasının körpe kuzusu
  pek küçük kucak çocuğu.
 • ***anasının nikâhını istemek
  bir şeye değerinden çok para istemek.
 • ***anasının oğlu
  her yönüyle annesine benzeyen erkek çocuğu.
 • ***(birini) anasından doğduğuna pişman etmek
  çok eziyet etmek, çok üzmek, bezdirmek.
 • ***(birinin) anası ağlamak
  çok sıkıntı çekmek, eziyet çekmek, bitkin duruma gelmek.
 • ***(birinin) anasını ağlatmak
  kaba bir kimseye çok eziyet etmek, çok sıkıntı çektirmek: “Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar, anasını ağlatırım.” -H. E. Adıvar.
 • ***dağların şenliği (gelin anası)
  şaka kaba, anlayışsız kimse: “Hay kör olası, dağların şenliği, bak şimdi de hanımın saksısını devirdi.” -M. Ş. Esendal.
 • ***hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş
  “her durumuyla birine çok benziyor” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***yok ananın örekesi
  argo saçma bir söze karşı verilen karşılık: “Dünya yuvarlakmış… Yok ananın örekesi.” -H. R. Gürpınar.


2 yorum

Leave A Reply