Antalya Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Antalya ovası nerededir? Antalya Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi.

Antalya OvasıAntalya Ovası; Antalya Körfezi’nin kuzey-kuzeybatı kıyısını kaplayan, üçgen biçimindeki büyük kıyı düzlüğüdür. Batı Toros Dağları ile Akdeniz arasında yer alır. Ovanın doğu bölümü, kıyıya yaklaşan Toroslar’dan dolayı, daralarak son bulur. Bereketli bir tarım alanı olan Antalya Ovası’nın kıyı boyunca uzunluğu yaklaşık 110 km, genişliği 10-35 km’dir. Ovanın batısındaki Beydağları, Antalya Körfezi’nin kuzeyinde hafifçe batıya kıvrılır.

Kuzeyde Kadın Dağı ve İn Dağı, Kuzeydoğuda Geyik Dağları yükselir. Yüzey şekillerinin oluşumu bakımından ova birbirinden farklı iki bölüme ayrılır. Beydağları’ndan Aksu Irmağı’ nın kuzeyine kadar uzanan bölümde yatay kalker tüfleri ve sekiler (taraçalar) biçiminde dizilidir. Birinci seki, denizden 25-30 m yükseklikte sona erer ve denizden 10-15 km içerilere kadar uzanır. İkinci seki birdenbire başlar ve 250 m yüksekliğe kadar, genişleyerek yayılır. Üçüncü seki, 50-80 m’lik bir yalıyarla ikinci sekiden ayrılır; 300-325 m yüksekliğe, dağların eteklerine kadar uzanır. Bu sekiler, sert kireç kayaçlarından oluşmuştur. Antalya Ovası’nın ikinci bölümü, Aksu Irmağı’nın doğusunda kalan kesimdir. Toros Dağları’ndan inen Manavgat, Köprü, Düden, Alara, Karpuz ve Kargı çayları, denize dökülmeden önce alüvyonlu geniş alanlar oluşturur. Antalya Ovası’nın her yanında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi egemendir. Yılın en soğuk ayı olan ocakta bile ortalama sıcaklık 9°C’nin altına düşmez.

Tarıma elverişli olan alüvyonlu topraklarda, uygun iklim koşullarının da yardımıyla turunçgil, pamuk, muz, zeytin gibi Akdeniz ikliminde yetişen ürünlerin yanı sıra, tahıl (arpa, buğday, fasulye, nohut), mısır, pirinç, baklagiller, turfanda sebzeler (domates, patlıcan, biber, kabak) ve her türlü meyve gibi çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Batısı çam ormanlarıyla kaplı olan ovanın, doğu kesimlerinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir. Bölgenin en büyük yerleşim merkezi olan Antalya ise, Göller Yöresi’nden gelen yolların üzerinde, ovanın batı kesiminde yer alır.


Leave A Reply