Antoine Baumé Kimdir? Baumè Skalası (Derecesi) Ölçüm Yöntemini Bulan Kimyacı

0

Antoine Baumé kimdir? Fransız kimyacı Antoine Baumé hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, Baume derecesi nedir, hakkında bilgi.

Antoine Baumé

Antoine Baumé (Resim temsilidir)

Antoine Baumé; Fransız eczacı ve kimyacısıdır (Senlis 1728-Paris 1784). Ünlü eczacı Geoffroy’nun yanında yetişti. Ecole de Pharmacie’de (Eczacılık Okulu) profesör oldu. Emekli olduğu 1780’e kadar kimyasal ürünlerle ilgilenerek uygulamalı kimya araştırmaları yaptı. İpeğin ağartılması ve boyanmasıyla güherçilenin saflaştırılması gibi konularda buluşlar yaptı. En bilinen buluşu, kendi adıyla anılan hidrometre günümüzde de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Hayatı

Antoine Baumé, 26 Şubat 1728’de Fransa’nın Paris şehrinde doğmuş ve 15 Temmuz 1804’te Paris’te ölmüş bir Fransız kimyagerdir. Baumé, kimya alanında yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği ölçüm aletleri ile bilinir. İşte Antoine Baumé’nin kısa bir biyografisi:

  1. Eğitim ve Kariyer: Baumé, Paris’teki Collège de France’da kimya öğrenimi gördü. Daha sonra eczacılıkla ilgilenmeye başladı ve bu alanda çalışmaya başladı. Bir eczacı olarak kariyerine başladı ve kimya ile ilgili araştırmalara devam etti.
  2. Baumé Skalası: Antoine Baumé, en çok Baumé skalası olarak bilinen ölçüm yöntemini geliştirmesiyle tanınır. Bu ölçek, özellikle sıvıların yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Baumé skalası, özellikle kimya endüstrisinde ve ilaç üretiminde yaygın olarak kullanılmıştır.
  3. Kimyasal Analizler: Baumé, kimyasal maddelerin analizi ve karakterizasyonu üzerine önemli katkılarda bulundu. Özellikle asitlerin ve bazların ölçülmesi ve tanımlanması konusunda çalıştı.
  4. Bilimsel Katkıları: Baumé’nin çalışmaları, kimya alanındaki ölçüm ve analiz tekniklerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Onun çalışmaları, kimyanın deneysel bir bilim olarak gelişmesine katkı sağladı.

Antoine Baumé, kimya alanındaki çalışmaları ve ölçüm aletleriyle tanınan bir bilim insanı olarak hatırlanır. Kimya bilimine olan katkıları, özellikle analitik kimya alanında, bugün hala önemlidir ve onun adını taşıyan Baumé skalası hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Başlıca eserleri: Eléments de Pharmacie Théorique et Pratique (Kuramsal ve Uygulamalı Eczacılığın Temel İlkeleri) 1762: Chimie Exèrimentale et Raison mèl (Deneysel ve Açıklamalı Kimya) 1773.

Baumè Skalası (Derecesi)

Baumè derecesi cinsinden çözeltilerin derişikliğini saptamaya yarayan araç. Sudan daha yoğun sıvılar için kullanıldığında saf suya batması için araç tümüyle safralanır. Suyun çıktığı noktaya 0 (sıfır) konur. Sonra % 15’i tuzlu sudan oluşan çözeltiye batırılır: çözeltinin çıktığı noktaya 15 yazılır. O’dan 15’e kadar 15 eşit bölüme ayrılır ve bölümleme sürdürülerek sıvıölçerin tüm dereceleri işaretlenir. Sudan daha az yoğunlukta sıvılar için kullanıldığından araç, % 10’u tuzlu sudan oluşan sıvıya daldırılmadan başlangıç noktası sıfır olacak biçimde safralanır. Daha sonra saf suya daldırılan aracın su yüzeyiyle kesiştiği nokta 10 alınarak ileri doğru bölümlenir.

Böyle derecelendirilen hidrometre bir çözeltiye daldırıldığında battığı yeri gösteren bölüm çözeltinin Baumè derecesini verir. Baumè derecesi özgül ağırlık arasındaki bağıntı: Baume derecesi (Be) = 144.3 (özgülağırlık 1) / özgülağırlık.


Leave A Reply