Anyon ve Katyon Arasındaki Fark

0
Advertisement

Anyon ile katyon arasında ne fark vardır? Anyonlar ve katyonların farklarının kısaca açıklaması, özellikleri hakkında bilgi.

Anyon ve Katyon Arasındaki Fark

Atomların veya moleküllerin bir yada daha fazla elektron kaybetmesi yada kazanması sonucu iyonlar oluşur. Elektron kazananlar negatif yüklenirken, elektron kaybedenler pozitif yüklenmiş olur.

Negatif yüklü olanlara anyon, pozitif yüklü olanlara katyonlar denir. Bu karşıt yükler birbirleriyle genellikle iyonik bağlar oluştururlar.

Bir anyon, negatif bir yük taşıyan, elektroliz sırasında anoda (pozitif elektrot) göç eden bir iyondur. Protonlardan daha fazla elektrona sahiptir, bu da negatif yüke neden olur. Anyonlar ametal değildir. Örneğin: \displaystyle O{{H}^{-}}

Bir katyon, elektrolizde katoda (negatif elektrot) göç eder, pozitif bir yük taşıyan bir iyondur. Elektronlarından daha fazla protona sahiptir, bu da pozitif yük ile sonuçlanır. Katyonlar metallerdir.  Örneğin: \displaystyle N{{H}_{4}}^{+}

Advertisement

Negatif yük (anyon), kimyasal formüllerde üstte eksi işareti ile gösterilir. Pozitif yük (katyon) ise kimyasal formülün üstünde artı işareti ile gösterilir.


Leave A Reply