Appalaş Dağları Nerededir?

0
Advertisement

Appalaş Dağları nerededir? Appalaş Dağları’nın konumu, yüksekliği, özellikleri, iklimi, doğal kaynakları dağların isimleri hakkında bilgi.

appalas-daglariAppalaş Dağları; Kuzey Amerika’nın doğusunda dağ sistemidir. Uzunluğu 3.200 km, genişliği 80-160 km, en yüksek noktası Mitchell Doruğu (2.038 m, Kuzey Karolina’da Black Dağları’nda). Kuzeydoğuda Kanada’ nın New Foundland Eyaleti (Adası)’ ndan başlar, güneybatıda Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama Eyaleti orta kesimine kadar geniş bir alan üzerinde uzanır. Kuzeyden güneye doğru Atlas Okyanusu kıyısına koşut uzanan Long Ramge Dağları (New Foundland), Notre Dame ve Shickshock Dağları (Quebec), Green, White, Taconic Dağları (New England), Catskills (New York), Lehingh ve South Dağları (Pennsylvania), Blue Ridge (Pennsylvania, Tennessee), Great Smoky Dağları (Kuzey Karolina-Tennessee sınırı), Cumberland (Tennessee, Alabama) Dağları’nı içerir.

Kuzey ve Güney olmak üzere, iki bölüme ayrılan Appalaşlar, paleozoik zamanda ortaya çıkan tortul kayaların kıvrılmaları sonucu oluşan dev bir kütlenin aşınmasından arta kalan yükseltilerdir.

Doğal kaynaklar (kömür, petrol, doğal gaz, demir, asbest, mermer, granit; az miktarda altın, gümüş, kurşun, bakır), bitki örtüsü (yoğun ormanlar, özellikle kerestesi değerli sert ve yumuşak ağaçlı ormanlar; fundalıklar, açalya, rododendron dağ defnesi), yabanıl hayvan yaşamı açısından, zengin bir yapı gösteren dağlarda, iki ulusal park (Shenandoah, Virginia; Great Smoky Dağları), bir dizi ulusal orman (White, Green, Cumberland, Allegheny), av, kamp ve rekreasyon alanı vardır. ABD’nin doğu bölgelerinin en verimli toprakları; Appalaşlar’ın en sürekli düzlüğü Büyük Appalaş Vadisi’ndedir. Kuzeyde, Hudson Irmağı vadisinden güneyde Kuzey Alamabama’ya kadar uzanan vadiden Kuzey-Güney Karayolu geçer. Susquehanna dışında, dağlardan doğan büyük ırmak yoktur.


Leave A Reply