Aramiler Kimlerdir?

0
Advertisement

Eski bir kavim olan Aramiler ile ilgili genel ve özet bilgilerin yer aldığı yazımız.

Aramiler

ARAMİLER, Sami soyundan gelen eski bir kavim. İncil, kavmin Hz. İbrahim döneminde Yukarı Mezopotamya’ da yaşadığını belirtir. Önceleri göçebe yaşamı sürerlerken, daha sonra bölgede irili ufaklı devletler kurarak toprağa bağlandılar.

Ahlamuda denilen bu kavimden söz eden en eski metin, İÖ 14. yüzyıl tarihlidir. İÖ 1320’de Aramiler Fırat’ı geçerek Asur sınırlarına girdiler. İÖ 1100 yılına doğru Asur’dan Anadolu ve Filistin’e giden yollar onların denetimindeydi. İÖ 1000 yılından sonra Yukarı Fırat Havzası’nda, Tel Borsippa dolaylarında Bit Adini Krallığı’nı, Habur Vadisi’nde de başka devletler kurdular. Aramilerin en önemli etkinlikleri, konuştukları dilin tüm Mezopotamya Bölgesi’ne ve Pers İmparatorluğu’nun bütün ülkelerine yayılmış olmasıdır.


Leave A Reply