Archaeocyatha Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Archaeocyatha nedir, nasıl bir hayvandır? Archaeocyatha hangi dönem yaşamıştır, özellikleri, hakkında bilgi.

Archaeocyatha

Archaeocyatha; soyu tükenmiş deniz canlılarını kapsayan filumdur. Erken ve Orta Kambriyen Dönemden (Kambriyen Dönem 570-500 milyon yıl önce) kalma deniz kireç-taşlarında fosilleri bulunmuş, ancak sınıflandırmadaki yeri saptanamamıştır. Bu fosiller, hayvan oldukları varsayılan, ama hakkında çok az şey bilinen canlıların oluşturduğu kalkerli destek yapıya örnektir. Bazı araştırmacılar bu canlıların bir tür kalkerli su yosunu olabileceğini öne sürmüşse de, bu varsayım pek olanaklı gözükmemektedir.

Dış görünümü koni ya da boru biçiminde olan Archaeocyatha üyelerinin iskeleti, düşey bölmelerce desteklenen ince iç ve dış duvarlardan oluşur. Bütün bu iskelet ve destek yapılar tümüyle gözeneklidir. Duvarların biçimi, yapısı, gözeneklerin sayısı, yerleşimi ve genel olarak tüm gövde yapısı türden türe büyük ölçüde değişiklik gösterir. Türlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan bu değişikliklerin gerçek işlevi bilinmemektedir. Archaeocyatha üyelerinin, bugün yaşayan türler arasında en çok kalkerli süngerlere benzediği söylenebilir. Büyük olasılıkla, bu soyu tükenmiş canlılar da süngerler gibi suyu içlerine çekip, sudaki besin maddelerini ayırdıktan sonra geri kalanını gövdelerinden dışarıya atıyorlardı. Archaeocyatha filumunun üyeleri deniz dibindeki sığ sularda yaşamış ve mercan resiflerine benzeyen büyük kütleler oluşturmuştur. Antarktika, İspanya, Sardinya, Sibirya, Newfoundland, Quebec, Labrador, New York, California ve Avustralya’da (bugün Büyük Set Resifinin olduğu bölgede) bu resiflere rastlanmıştır.


Leave A Reply