Argos Nerededir? Argos Tarihi

0
Advertisement

Argos nerededir? Argos şehrinin konumu, özellikleri ve tarihte kurulan medeniyetler, tarihçesi hakkında bilgi.

argosArgos; Yunanistan’da Peloponnesos’un kuzeydoğusunda bölgedir. Derin koylar ve körfezlerle çevrili Argolis güç geçit veren dağlarla kaplıdır.

Yerleşme tarihi İÖ 3. bine kadar inen bölgede İÖ 2. binde Aka göçleriyle birlikte Minos uygarlığının etkisinde gelişen Aka uygarlığı, Ege ve Akdeniz’de yayıldı, İÖ 1400’lerde politik yönden en yüksek düzeye ulaştı. Argolis’teki Miken ve Tirins sarayları bu kültürün anıtsal yapılarıdır. Ancak güçlü bir siyasal birlik sağlayamayan Aka uygarlığı İÖ 1200’de gelen Dorların sürekli akınlarıyla ortadan kalktı. Dorların Argolis’te kurdukları kent devletlerinden Argos, İÖ 7. yüzyılda Kral Pheidon’un kurduğu düzenle tüm Peloponnesos’a egemen oldu. İÖ 6. yüzyılda üstünlüğü ele alan asker devleti Sparta ile sürekli çatıştı, onun kurduğu Peloponnesos Birliği’ne de girmedi. Pers işgaline karşı harekete geçen Yunan kentlerinin karşısında Perslerin yanında yer aldı. İÖ 5. yüzyılda güçlenen Atina ile Sparta’ya karşı birleşti. İÖ 421’de kısa bir süre için eski gücüne kavuşan Argos, İÖ 418’deki Mantineia Savaşı’nda Sparta’ya yenilince üstünlüğünü yitirdi. İÖ 4. yüzyıldaki Thebai baskısı tüm Yunanistan’ın parçalanmasına yol açtı; daha sonraki toparlanma çabaları da pek sonuç vermedi. Bu dönemde kurulan Akhaya Birliği’ne tüm Peloponnesos katıldı. Argolis İÖ 146’da Roma, daha sonra sırasıyla Bizans, Venedik ve Osmanlı egemenlikleri altına girdi.


Leave A Reply