Arius Kimdir?

0
Advertisement

Arius Kimdir? Arius’un hayatı, inançları, Arius öğretisi nedir? Arius ve Ariusçuluk hakkında bilgi.

Arius; Hristiyan ilahiyatçısıdır, İsa’yı Tanrı’nın oğlu değil insan olarak gören Ariusçuluk öğretisinin kurucu (Libya İS 276 ?-İstanbul 335).

Antakyalı Lukianos’un çömeziydi. İskenderiye Kilisesi’ne piskopos yardımcısı olarak atandı (300-311). Kiliseden ayrılan Meletioscularla işbirliği yaptığı gerekçesiyle aforoz edildi, 312’de Achillas döneminde bağışlanıp görevi başına döndü. 318 ya da 323’te Piskopos Aleksander ile uyuşmazlığa düştü. Aynı yıl İskenderiye Rahipler Meclisi onun öğretisini kınadı, Filistin’de kurulan bir başka kilise meclisi Ariusçu din adamlarının işbaşından ayrılmaları koşuluyla bir uzlaşma yolu bulunabileceğini duyurdu; Nikomedia Piskoposu Eusebios’un başkanlığında Bitinya’da toplanan ayrı bir kilise meclisi de sapkınların dışlanmaması gerektiği yolunda bir açıklama yaptı. Öte yandan, o da görüşlerini tüm çıplaklığıyla belirleyen ve yarı yarıya koşut bir anlatımla kaleme aldığı Thalia’sını yayımladı (324). İmparator Büyük Constantinus’ un isteği üzerine 325’te İznik’te (Nikaia) toplanan kilise meclisi onu ve öğretisini kınadı, aforoz edilerek İlirium’a sürgüne gönderildi, öğretisini yaymayı sürdürdü. 335’te kendisiyle görüşmek isteyen İmparator Constantinus’un çağrısına uyarak İstanbul’a gitti, Kudüs Rahipleri Meclisi’nce bağışlanmasına karar verildiği günün gecesi öldü.


Leave A Reply