Arkadia Nerededir? Antik Yunanistan’da Dağlık Tarihi Bölge

0
Advertisement

Tarihi Arkadia bölgesi nerededir? Arkadia’nın coğrafi özellikleri nelerdir? Bölgede tarih boyunca egemen olmuş milletler kimlerdir?

Arkadia

Arkadia, Yunanca ARKADHİA. Eski Yunanistan’da Peloponnesos’un orta kesiminde, dağlık bölge. Arkadia’nın Yunan ve Roma kır şiirlerinde ve Rönesans edebiyatında bir cennet olarak gösterilmesi kısmen öbür yörelerden kopuk oluşuna ve yaşam tarzının pastoral niteliğine bağlıdır. Düzensiz yağış alan bölgede az miktarda bağ bulunmasına karşılık hiç zeytin ağacı yoktur. Yer yer meşe ormanları görülür ama doğu kesimi daha kuru ve daha az yeşildir. Arkadia’nın sınırları, 4.419 kilometrekarelik bir alan kaplayan ve doğuda Argolis Körfezine kadar uzanan bugünkü Arkadhia iliyle (nomos) tam çakışmaz. Arkadhia ilinin merkezi Tripolis’tir.

Yükseklikleri 500-1.000 metre arasında değişen havzalarıyla Arkadia Platosu, kuzeyde Erimanthos ve Kilimi dağlarıyla sınırlanır. Plato, sayısız yükseltilerle parçalanmıştır. Bu dağ sıraları doğu Arkadia’da sularını yalnızca yeraltı kanallarına boşaltabilen bir dizi düzlüğü kuşatır. Daha açıklık olan batı platoda, Alfiös (Alphios) Irmağı ve kollarının aralarından kıvrılarak aktığı tek tek dağlar vardır.

Topografik olarak Yunanistan anakarasının geri kalan bölümünden ayrı olan Arkadia, Dorların Yunanistan’ı istilası sırasında (İÖ 1100-1000) işgal edilmedi ve Kıbrıs’ta yerleşen Yunanlılarınkine benzer bir lehçeyi korudu (Arkadia-Kıbrıs lehçeleri). Eski Yunan’da bölgeler ve kent devletleri arasında yüzyıllarca süren savaşlar sırasında Ar-kadialıların ittifakları ve esenliği istikrarsızdı. Roma Döneminde Arkadia’nın nüfusu azaldıysa da İS 8. yüzyılda Slav göçmen akımı nüfus gerilemesini durdurdu. Arkadia sonraları Frank baronlarının çatışmalarından çok zarar gördü ama Türk yönetimi ve Arnavut göçüyle yeniden zenginleşti. Arkadia Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda (1821-29) çarpışmalara sahne oldu.


Kaynak – 2

Arkadia, Yunanistan’da Peloponnes’te büyük bir vadi ve bölgenin adı.

Advertisement

M.Ö 2 binde Arkadia’da Aka Uygarlığı’nın varlığı bilinmektedir. Yüksek dağlarla çevrili olan bölge, Dor göçleri sırasında yakılıp yıkılmaktan kurtuldu. Halkını, törelerini, lehçesini, inançlarını çeşitli etkilerden koruyabildi. Argos ile birlikte Sparta’nın baskısına da karşı koydu.

M.Ö 370’de Thebaili Epameinondas’ın buyruğuyla kurulan Arkadaia Konfederasyonumun merkeziydi. Akhaya Birliği’ne katıldı. M.Ö 2. yüzyılda Roma egemenliğine girdi.


Leave A Reply