Arkeolog Ne İş Yapar? Arkeolojinin yani Geçmişin Sırlarını Ortaya Çıkaran Bilim

0
Advertisement

Arkeologluk mesleği nedir? Arkeologların heyecan verici dünyasına adım atın ve geçmiş medeniyetlerin izini sürerek tarih öncesi sırları keşfedin. Arkeoloji çalışmaları, kazılar ve kalıntı analizleriyle dolu bu etkileyici bilim dalını yakından keşfedin.

Arkeolog

Arkeolog, tarih öncesi veya tarih dönemlerine ait insan yapısı ve malzeme kalıntılarını inceler ve araştıran bir uzmandır. Arkeologlar, geçmişteki medeniyetlerin, kültürlerin ve yaşam tarzlarının anlaşılmasına katkıda bulunur. Bu uzmanlar, kazılar yaparak arkeolojik sitelerdeki kalıntıları keşfeder, kazdıkları buluntuları analiz eder ve yorumlar. Arkeologlar, eski yerleşim alanlarını, mezarları, tapınakları, sanat eserlerini, aletleri ve diğer arkeolojik buluntuları inceleyerek geçmiş hakkında bilgi elde etmeye çalışırlar. Aynı zamanda arkeologlar, elde ettikleri bulguları tarih, antropoloji, sanat tarihi ve diğer ilgili disiplinlerle ilişkilendirir ve geçmişle ilgili daha kapsamlı bir anlayış sunarlar.

Arkeolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arkeologların genel olarak yaptığı işler şunları içerebilir:

 1. Araştırma ve planlama: Arkeologlar, arkeolojik sitelerin veya potansiyel kazı alanlarının araştırılması ve belgelenmesi için saha çalışmaları yaparlar. Geçmişteki yerleşim alanlarını veya diğer arkeolojik yerleri tespit etmek için arazi araştırmaları yaparlar. Kazıların yapılacağı bölgelerin potansiyelini değerlendirir ve kazı projelerinin planlamasını yaparlar.
 2. Kazılar: Arkeologlar, arazi kazıları gerçekleştirerek arkeolojik sitelerdeki kalıntıları ortaya çıkarır. Bu süreçte özenle kazı yapar, kalıntıları korur ve düzgün bir şekilde belgeler. Kazılar, el ile veya modern teknolojik araçlarla gerçekleştirilebilir. Kazı alanlarında stratigrafiyi (tabakalanmayı) anlamak için titizlikle çalışırlar.
 3. Kalıntı analizi: Kazılar sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların analizi ve belgelendirilmesi arkeologların önemli bir sorumluluğudur. Bu, seramik parçaları, metaller, kemikler, eserler, yazılı belgeler gibi çeşitli nesneleri içerebilir. Kalıntıları inceler, döneme ve kültüre ait bilgileri çıkarır ve belgeleyerek kaydederler.
 4. Raporlama ve yayınlar: Arkeologlar, kazılar ve araştırmalar sonucunda elde ettikleri bulguları yazılı raporlar halinde sunarlar. Bu raporlar, keşiflerin detaylarını, analizleri, yorumları ve sonuçları içerebilir. Ayrıca araştırma sonuçlarını akademik dergilerde veya yayınlarda paylaşarak arkeoloji topluluğuyla bilgi paylaşımında bulunurlar.
 5. Koruma ve restorasyon: Arkeologlar, tarihi ve arkeolojik sitelerin korunmasına ve restorasyonuna katkıda bulunurlar. Kazı alanlarını ve kalıntıları korumak için gerekli önlemleri alırlar ve yerel yetkililerle işbirliği yaparlar. Ayrıca, tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarında da uzman görüşlerini sunarlar.
 6. Eğitim ve danışmanlık: Arkeologlar, arkeolojiyle ilgilenen öğrencilere eğitim verir ve onları araştırma projelerinde yönlendirir. Ayrıca, müze ve kültürel kurumlarla işbirliği yaparak sergilerin hazırlanmasına ve bilgilendirici materyallerin oluşturulması işlerini üzerlerine alırlar.

Arkeolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Arkeolog olmak için genellikle aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. Lisans Derecesi: Arkeolog olmak isteyenler genellikle arkeoloji veya ilgili bir alanda lisans derecesi almalıdır. Arkeoloji programları, genellikle üniversitelerin sosyal bilimler veya beşeri bilimler fakültelerinde bulunur. Bu programlar aracılığıyla arkeoloji bilimine, metodolojiye, teorilere ve saha çalışmalarına ilişkin temel bilgiler edinilir.
 2. Yüksek Lisans Derecesi (isteğe bağlı): Lisans derecesinin ardından arkeoloji kariyerinde ilerlemek ve daha ileri düzeyde uzmanlaşmak isteyenler, yüksek lisans derecesi yapabilirler. Yüksek lisans programları, daha spesifik bir arkeoloji alanında yoğunlaşmayı sağlar ve daha derinlemesine araştırma ve analiz becerileri kazandırır.
 3. Saha Deneyimi: Arkeoloji çalışmaları sahada gerçekleştirildiği için saha deneyimi önemlidir. Arkeolog olmak isteyenler, arkeoloji projelerine katılarak veya stajlar yaparak saha deneyimi edinmelidirler. Bu deneyimler, kazı çalışmalarına katılmak, arazi araştırmaları yapmak, kalıntıları belgelemek ve analiz etmek gibi pratik becerileri geliştirir.
 4. Doktora Derecesi (isteğe bağlı): Akademik araştırmalar yürütmek, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışmak gibi ileri düzeyde akademik ve uzmanlık kariyerleri hedefleyenler için doktora derecesi almak önemli olabilir. Doktora programları, bağımsız araştırma yapmayı ve uzmanlaşmayı sağlar.
 5. Lisansüstü Araştırma ve Yayınlar: Arkeoloji alanında kariyer yapmak isteyenler, kendi araştırmalarını yapmalı ve bu araştırmaları ulusal veya uluslararası konferanslarda sunmalı veya akademik dergilerde yayınlamalıdır. Bu, alanınızda tanınmanıza ve arkeoloji topluluğunda itibar kazanmanıza yardımcı olabilir.
 6. Uzmanlaşma ve Sürekli Eğitim: Arkeoloji, farklı dönemler, bölgeler veya özel alanlar üzerine uzmanlaşmayı mümkün kılar. Bu nedenle, belirli bir alan veya konuda uzmanlaşmak için sürekli eğitim ve araştırmalara devam etmek önemlidir.

Arkeologda Olması Gereken Özellikler

Arkeolog olmak isteyenlerde aşağıdaki özelliklerin bulunması faydalı olabilir:

Advertisement
 1. İlgi ve Tutku: Arkeolojiye olan gerçek bir ilgi ve tutku, arkeolog olmanın temel motivasyonudur. Geçmişe duyulan merak, kültürel mirasa olan ilgi ve araştırma yapmaktan keyif alma gibi özellikler, arkeoloji çalışmalarında başarılı olmanızı sağlar.
 2. Analitik Düşünme: Arkeologlar, kazı alanlarında ortaya çıkan kalıntıları analiz etmek, verileri doğru bir şekilde yorumlamak ve geçmişi anlamak için analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Detaylara dikkat etme, bilgiyi bir araya getirme ve çıkarımlar yapma yeteneği önemlidir.
 3. Problem Çözme Yeteneği: Arkeologlar, saha çalışmaları sırasında karşılaşacakları sorunları çözmek için yaratıcı ve esnek düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Kazı alanlarında beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler ve çeşitli zorlukları aşabilmek için hızlı ve etkili çözümler üretebilmelidirler.
 4. İyi Gözlem ve Detay Odaklılık: Arkeologlar, arkeolojik sitelerdeki küçük ayrıntıları fark edebilmeli ve doğru bir şekilde belgeleyebilmelidir. Hassas gözlem becerileri, kazı alanlarındaki kalıntıların korunmasına ve doğru analizlerin yapılmasına yardımcı olur.
 5. İyi Yazılı ve Sözlü İletişim: Arkeologlar, araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde iletebilmelidirler. Raporlama, sunum ve akademik yayınlar yapabilme becerisi, elde edilen bulguları diğer arkeologlara, akademik topluluğa ve genel halka aktarabilmek için önemlidir.
 6. Ekip Çalışması: Arkeologlar genellikle bir ekip içinde çalışırlar, bu nedenle iyi bir ekip çalışması yeteneği önemlidir. Arkeoloji projeleri genellikle multidisipliner ekipler gerektirir ve işbirliği yapabilme, iletişim kurabilme ve diğer uzmanlarla koordinasyon sağlayabilme becerileri önemlidir.
 7. Dayanıklılık ve Fiziksel Uygunluk: Arkeoloji çalışmaları genellikle sahada yapıldığından, fiziksel dayanıklılık ve uygunluğa ihtiyaç duyulabilir. Kazı alanlarında uzun saatler boyunca çalışmak, zorlu arazi koşullarına uyum sağlamak ve bazen ağır ekipmanlar kullanmak gerekebilir.
 8. Kültürel ve Etik Farkındalık: Arkeologların, çalıştıkları bölgelerin kültürel mirasını ve diğer toplulukların hassasiyetlerini anlamaları ve saygı göstermeleri önemlidir. Etik kurallara uyma, kalıntıları ve bilgileri doğru bir şekilde koruma ve toplumların kültürel mirasına zarar vermemek temel bir sorumluluktur.


Leave A Reply