Armonika Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Armonika isimli müzik aleti ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Akortlu bir sıra çan, çubuk veya sırça tüplerden meydana gelen bir müzik aletidir. Ses verici parçalar birbirine değdirilerek çalınır. Franklin’in yaptığı, çanları camdan olan armonika en çok yaygın olanıdır. Daha sonraları klavyeli armonikalar yapılmıştır, bunların birçok çeşitleri vardır.

Ağız Armonikası : Armonikayla hiç ilgisi olmayan, ağızla üflenerek çalınan çalgıya da «armonika» veya «ağız armonikası» adı verilir. Halk arasında «mızıka» da denen bu tip armonika bir sıra madeni dilciklerin gam derecelerine göre bir mahfaza içinde dizilmiş bulunmasından ibarettir. Daha geliştirilmiş tiplerinde yandaki düğmesine basarak bemollü ve diyezli sesler elde edilebilir. Halk arasında böylesine «pompalı mızıka» denir.


Leave A Reply