Arşiv Elemanı Ne Demek? Arşiv Elemanı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

0

Arşiv elemanının görevleri, belgeleri düzenleme yöntemleri ve arşivleme süreçlerinin önemini keşfedin. Belgelerin etkili kataloglama ve indeksleme yöntemleriyle arşiviniz düzenli ve erişilebilir hale gelsin.

Arşiv Elemanı

Arşiv elemanı, bir kurumda veya organizasyonda arşivleme işlemleriyle ilgilenen ve arşiv dokümantasyonunu düzenleyen kişidir. Arşiv elemanı, kurumun veya organizasyonun belge ve kayıtlarını düzgün bir şekilde sınıflandırır, etiketler ve saklar. Ayrıca arşivdeki belgelerin bulunabilirliğini sağlamak için kataloglama, indeksleme ve arşivleme sistemlerini kullanır. Arşiv elemanı, belge taleplerini karşılar, arşiv malzemelerinin bakımını yapar ve gerektiğinde arşivleme süreçlerini günceller. Bu pozisyon genellikle bilgi yönetimi veya kütüphanecilik becerilerine sahip kişiler tarafından üstlenilir.

Arşiv Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arşiv elemanının görevleri ve sorumlulukları genellikle aşağıdakileri içerir:

 1. Belgelerin düzenlenmesi ve sınıflandırılması: Arşiv elemanı, kurumun veya organizasyonun belge ve kayıtlarını düzgün bir şekilde düzenler ve sınıflandırır. Belgelerin türüne, tarihine, konusuna veya diğer özelliklerine göre sınıflandırma yapar.
 2. Belgelerin etiketlenmesi: Her bir belgeye veya kayda uygun etiketlerin eklenmesiyle, belgelerin kolayca bulunabilmesi sağlanır. Bu etiketler, belgenin içeriği, tarihi, kaynak veya diğer önemli bilgileri içerebilir.
 3. Arşivleme sistemlerinin kullanımı: Arşiv elemanı, belgeleri saklamak ve bulunabilirliğini sağlamak için arşivleme sistemlerini kullanır. Bu sistemler, elektronik veritabanları, kataloglama yazılımları veya fiziksel dosyalama yöntemleri olabilir.
 4. Kataloglama ve indeksleme: Arşiv elemanı, belgelerin kataloglanması ve indekslenmesi sürecini yönetir. Belgeleri belirli kriterlere göre kataloglar ve indeksler oluşturarak, arama ve erişim kolaylığı sağlar.
 5. Belgelerin korunması: Arşiv elemanı, belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve korunmasını sağlar. Bu, belgelerin zarar görmesini önlemek için uygun ortam ve depolama yöntemlerinin kullanılmasını içerir.
 6. Belge taleplerinin karşılanması: Kurum içerisinden veya dışarıdan gelen belge taleplerini ele alır ve ilgili belgelerin sağlanmasını sağlar. Belgelerin talep edildiği kişilere veya birimlere zamanında iletilmesi görevi de arşiv elemanının sorumluluğundadır.
 7. Arşiv süreçlerinin güncellenmesi: Arşiv elemanı, kurumun ihtiyaçlarına ve değişen gereksinimlere göre arşivleme süreçlerini günceller. Bu, arşivleme politikalarının oluşturulması veya revize edilmesini içerebilir.
 8. Belgelerin imha edilmesi: Belirli bir süre sonra gereksiz hale gelen veya yasal olarak imha edilmesi gereken belgelerin uygun bir şekilde imha edilmesini sağlar. Bu, gizlilik politikalarına ve veri koruma yönergelerine uygun olarak yapılır.

Bu görevler ve sorumluluklar, arşiv elemanının temel işlevleridir. Ancak kuruma veya organizasyona bağlı olarak, ek sorumluluklar da eklenebilir.

Arşiv Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Arşiv elemanı olmak için genellikle aşağıdaki eğitimleri almanız önerilir:

 1. Arşivcilik veya Bilgi Yönetimi Programı: Arşivcilik veya bilgi yönetimi alanında lisans veya yüksek lisans düzeyinde bir programa katılmak, temel eğitim gereksinimidir. Bu programlar arşivcilik prensipleri, arşiv yönetimi teknikleri, belge yönetimi, kataloglama ve indeksleme gibi konuları kapsar.
 2. Kütüphanecilik veya Bilgi Dokümantasyonu Programı: Kütüphanecilik veya bilgi dokümantasyonu alanında bir eğitim almak da arşiv elemanı olmanız için uygun olabilir. Bu programlar, bilgi kaynaklarının yönetimi, sınıflandırma ve kataloglama, bilgi arama yöntemleri gibi becerileri öğretir.
 3. Arşiv Teknolojileri ve Yazılımları: Arşivlerde kullanılan teknolojileri ve yazılımları anlamak, arşiv elemanı olarak başarılı olmanızı sağlar. Elektronik veritabanı yönetimi, dijital arşivleme, dijital koruma ve arama sistemleri gibi konuları içeren eğitimler almanız faydalı olacaktır.
 4. Staj veya Uygulama Deneyimi: Arşiv elemanı olarak çalışmadan önce staj veya uygulama deneyimi kazanmak da önemlidir. Bir arşiv veya belge yönetimi biriminde staj yaparak, pratik becerilerinizi geliştirebilir ve gerçek dünya deneyimi kazanabilirsiniz.

Ayrıca, arşiv elemanı olmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmanız da önemlidir:

 • Dikkatli ve düzenli çalışma becerisi
 • İyi analitik ve problem çözme yetenekleri
 • İyi iletişim ve işbirliği becerileri
 • Bilgisayar ve teknolojiye hakim olma
 • Detaylara önem verme
 • Gizlilik ve güvenilirlik bilinci

Eğitim ve deneyimin yanı sıra, arşiv elemanı olarak çalışmak istediğiniz kurum veya organizasyonun belirlediği özel gereksinimleri ve sertifikasyonları da araştırmak önemlidir. Bazı kurumlar belirli sertifikalara veya uzmanlık alanlarına sahip arşiv elemanlarını tercih edebilir.

Arşiv Elemanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Arşiv elemanı olmak için genellikle aşağıdaki şartlara ihtiyaç duyulabilir:

 1. Eğitim: Arşiv elemanı pozisyonları için genellikle en az lisans düzeyinde bir eğitim gereklidir. Arşivcilik, bilgi yönetimi, kütüphanecilik veya ilgili alanlarda bir dereceye sahip olmanız tercih edilir. Bazı kurumlar belirli bir eğitim veya diploma gereksinimi belirleyebilir, bu nedenle ilgili kurumun koşullarını araştırmak önemlidir.
 2. Bilgi ve Beceriler: Arşiv elemanı olarak çalışmak için aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmanız önemlidir:
  • Arşivleme prensipleri ve yöntemleri hakkında bilgi.
  • Belge yönetimi, kataloglama, indeksleme ve sınıflandırma konularında bilgi ve deneyim.
  • Arşivleme süreçlerinde kullanılan teknolojilere aşina olma.
  • Bilgisayar ve ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilme.
  • İyi araştırma ve analitik beceriler.
  • Dikkatli ve düzenli çalışma yeteneği.
 3. Deneyim: Arşiv elemanı pozisyonlarında deneyim aranabilir, ancak bu gereklilik pozisyonun düzeyine bağlı olarak değişebilir. Staj veya uygulama deneyimi arşiv çalışmaları konusunda pratik bilgi ve becerilerinizi geliştirmenizde yardımcı olabilir.
 4. İletişim ve İşbirliği Becerileri: Arşiv elemanı olarak, diğer çalışanlarla, arşiv kullanıcılarıyla ve ilgili paydaşlarla etkileşimde bulunmanız gerekebilir. İyi iletişim, işbirliği ve müşteri hizmetleri becerilerine sahip olmanız önemlidir.
 5. Detaylara Önem Verme: Arşiv elemanı olarak, belgeleri doğru bir şekilde düzenlemek, sınıflandırmak ve etiketlemek için detaylara önem verme yeteneğine sahip olmanız gerekmektedir. Doğru verileri girmek ve doğru kayıtları tutmak için titizlik önemlidir.
 6. Gizlilik ve Etik: Arşiv elemanları, hassas bilgilere erişebilir ve gizlilik kurallarına uymak zorundadır. Bu nedenle, güvenilirlik, etik kurallara uyum ve gizlilik bilincine sahip olmanız beklenir.

Yukarıda belirtilenler genel gereksinimlerdir. Her kurum veya organizasyon farklı şartlar belirleyebilir, bu nedenle başvurduğunuz pozisyonun ilanını dikkatlice okuyarak ve ilgili kurumla iletişime geçerek spesifik gereksinimleri öğrenmek önemlidir.


Leave A Reply