Arşiv Sorumlusu Kimdir? Ne İş Yapar? Görevleri, Sorumlulukları ve Nasıl Olunur?

0

Arşiv sorumlusu nedir, ne iş yapar? Arşivleme süreçleri, belge düzenleme, kayıt koruma ve erişilebilirlik gibi görevleri nelerdir? Arşiv sorumlusu olmak için gereken eğitim ve becerileri öğrenin.

Arşiv

Kaynak: pixabay.com

Arşiv Sorumlusu, bir kurum veya organizasyonda arşivleme işlemlerinden sorumlu olan kişidir. Arşiv sorumlusu, kurumun veya organizasyonun belge ve kayıtlarını düzenlemek, sınıflandırmak, depolamak ve gerektiğinde erişilebilir kılmakla görevlidir. Arşiv sorumlusu genellikle arşivleme politikalarını belirlemek, arşivleme sistemlerini yönetmek, belgelerin korunma sürelerini belirlemek ve arşivleme süreçlerinin uyumunu sağlamak gibi görevleri yerine getirir. Aynı zamanda, arşivdeki belgelerin araştırmacılar, çalışanlar veya halk tarafından istendiğinde erişilebilir olmasını sağlamak da arşiv sorumlusunun sorumlulukları arasındadır.

Arşiv Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arşiv Sorumlusu, bir kurum veya organizasyonda belge ve kayıtların düzenlenmesi, korunması ve erişilebilir hale getirilmesinden sorumlu olan kişidir. Görevleri ve sorumlulukları şunları içerebilir:

 1. Belgelerin Düzenlenmesi ve Sınıflandırılması: Arşiv sorumlusu, gelen belgeleri sınıflandırarak uygun kategoriye yerleştirir. Belgeleri tarih, konu veya diğer belirlenmiş kriterlere göre düzenler.
 2. Belgelerin Depolanması: Arşiv sorumlusu, belgelerin fiziksel veya dijital ortamlarda uygun şekilde depolanmasını sağlar. Fiziksel belgelerin düzenli bir şekilde etiketlenmesi ve raf düzeninin sağlanması gibi işlemleri gerçekleştirir. Dijital belgelerin ise uygun bir arşivleme sistemine yüklenmesi ve düzenlenmesini sağlar.
 3. Arşivleme Politikalarının Belirlenmesi: Arşiv sorumlusu, kurumun arşivleme politikalarını geliştirir veya mevcut politikaları gözden geçirir. Belgelerin saklanma süreleri, erişim politikaları ve gizlilik gereksinimleri gibi konularda yönergeler belirler.
 4. Arşivleme Süreçlerinin Yönetimi: Arşiv sorumlusu, belgelerin arşivleme süreçlerini yönetir. Bu süreçler arasında belgelerin alımı, kaydedilmesi, etiketlenmesi, indekslenmesi ve korunması gibi işlemler bulunur. Süreçlerin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 5. Belgelerin Korunması ve Güvenliği: Arşiv sorumlusu, belgelerin korunması ve güvenliğinden sorumludur. Belgelerin hasar görmesini önlemek için uygun saklama koşullarının sağlanmasını sağlar. Gerekli önlemleri alarak belgelerin yetkisiz erişimden, kaybolmadan veya zarar görmekten korur.
 6. Belgelerin Erişilebilir Olmasını Sağlama: Arşiv sorumlusu, arşivdeki belgelere erişimi kolaylaştırır. Araştırmacılar, çalışanlar veya kamu tarafından istendiğinde belgelerin hızlı ve etkin bir şekilde bulunmasını sağlar. Gerekli izinleri düzenler ve belgelerin erişilebilirliğini yönetir.
 7. Arşiv Düzeninin Sürdürülmesi: Arşiv sorumlusu, arşiv düzeninin sürdürülmesini sağlar. Arşiv alanlarının temiz ve düzenli tutulması, belge zarflarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması gibi görevleri bulunur.

Arşiv Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Arşiv sorumlusu olmak için genellikle ilgili bir lisans veya yüksek lisans derecesi gereklidir. Ayrıca, arşivcilik veya ilgili bir alanda özel eğitim veya sertifika programlarına katılmak da faydalı olabilir. İşverenler genellikle arşiv sorumlusu pozisyonları için aşağıdaki alanlarda eğitim veya deneyim arar:

Arşivcilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi: Arşivcilik veya bilgi ve belge yönetimi konularında lisans veya yüksek lisans derecesi, temel bir gerekliliktir. Bu tür programlar genellikle arşivleme prensipleri, kayıt yönetimi, arşiv teknolojileri, sınıflandırma sistemleri ve arşiv hukuku gibi konuları içerir.

Kütüphanecilik veya Bilgi Hizmetleri: Kütüphanecilik veya bilgi hizmetleri alanında alınan bir eğitim, arşivcilik becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için faydalı olabilir. Bu tür programlar, bilgi organizasyonu, bilgi erişimi, kaynak yönetimi ve veritabanı yönetimi gibi konulara odaklanabilir.

Tarih veya Sanat Tarihi: Arşivlerde genellikle tarihi belgeler ve sanat eserleri bulunur. Tarih veya sanat tarihi alanında eğitim veya deneyim, arşiv materyallerinin anlaşılmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Dijital Arşivcilik veya Bilgi Teknolojileri: Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında bilgi ve deneyim, çağdaş arşiv uygulamalarını anlamak için önemlidir. Elektronik kayıt yönetimi, dijital arşivleme standartları, veri koruma ve veri kurtarma gibi konulara odaklanan eğitim veya sertifikalar faydalı olabilir.

Ayrıca, pratik deneyim kazanmak için staj veya çalışma fırsatları aramak da önemlidir. Kurumsal arşivler, kütüphaneler, müzeler veya arşiv hizmeti sunan diğer kuruluşlar, arşivcilik becerilerini geliştirmek ve iş deneyimi kazanmak için iyi birer kaynak olabilir.

Arşiv Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

Arşiv sorumlusu olarak çalışmayı düşünen kişilerde aşağıdaki özelliklerin bulunması faydalı olabilir:

 1. Düzen ve Titizlik: Arşiv sorumlusu, belgelerin düzenli bir şekilde sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanmasıyla ilgilenir. Bu nedenle düzenli olmak, ayrıntılara dikkat etmek ve titizlikle çalışmak önemlidir.
 2. Analitik Düşünme: Belgelerin sınıflandırılması ve düzenlenmesi sürecinde analitik düşünme becerilerine sahip olmak önemlidir. Belgeleri doğru bir şekilde kategorize etmek, ilişkileri tanımak ve verimli bir arşivleme sistemini tasarlamak için analiz yeteneği gereklidir.
 3. Bilgi Teknolojilerine Hakimiyet: Günümüzde arşivlerin birçoğu dijital formatta yönetilmektedir. Bu nedenle arşiv sorumlusu, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri araçlarına hakim olmalıdır. Dijital arşivleme sistemleri, veritabanı yönetimi, elektronik belge yönetimi ve arşivleme yazılımları gibi konularda bilgi sahibi olmalıdır.
 4. İletişim Becerileri: Arşiv sorumlusu, kurumun diğer çalışanları, araştırmacılar veya halkla iletişim halinde olabilir. İyi iletişim becerileri, belgelerin taleplerini anlamak, bilgi sağlamak ve gerektiğinde destek vermek için önemlidir.
 5. Gizlilik ve Güvenlik Bilinci: Arşivlerdeki belgeler genellikle hassas veya özel bilgiler içerir. Arşiv sorumlusu, belgelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri almalı ve bu konuda bilinçli olmalıdır.
 6. Araştırma ve Problem Çözme Yeteneği: Arşiv sorumlusu, belge araştırmaları yapabilir, belgelerin kaybolduğu durumlarda sorunları çözebilir ve gerektiğinde belgelerin restorasyonu veya kurtarılması için adımlar atabilir. Bu nedenle araştırma becerileri ve problem çözme yeteneği önemlidir.
 7. Yeniliklere Açıklık: Arşivleme teknolojileri ve yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Arşiv sorumlusu, sektördeki yenilikleri takip etmeli ve güncel arşivleme pratiklerine adapte olmalıdır.

Bu özellikler, arşiv sorumlusunun görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesine ve kurumun belge yönetimi süreçlerine katkıda bulunur.


Leave A Reply