Artık Gün ve Artık Yıl Nedir? Artık Yıl ve Gün Nasıl Hesaplanır?

0
Advertisement

Artık gün ve artık yıl nedir? Artık gün ve artık yıl nasıl hesaplanır, hangi yıllardır, artık gün ve yıl hakkında bilgi.

takvim

Artık Gün

Artıkgün ekleme, Güneş’in, görünür yıllık hareketine göre tanımlanan güneş yılıyla çakışmasını sağlamak için takvime fazladan gün eklenmesidir. Örneğin bugün dünya ülkelerinin çoğunda kullanılan Gregoryen takvime her dört yılda bir gün (29 Şubat) eklenir.

Bir güneş yılındaki Ay evrelerinin çevrimi (aylar) 12 ile 13 arasında kesirli bir sayıya eşit olduğundan, Ay’ın gökyüzündeki görünür hareketine ve evrelerine göre düzenlenen ay takvimlerinde (örn. Hint takvimi), ayların hep aynı mevsime rastlamasını sağlayabilmek için belirli aralarla bir ay eklenir ya da çıkarılır. Astronomi bilgisi gelişmemiş kültürlerde, mevsimlerin ve ayların doğal düzenden sapması günlük yaşamı belirgin biçimde etkilediğinde, keyfi biçimde gün eklenir ya da çıkarılırdı.

Artık Yıl

Artıkyıl, geniş anlamda, fazladan bir süre eklenmiş takvim yılı; dar anlamda, şubatın 29 gün çektiği Gregoryen yıldır. Yer’in Güneş çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre olarak tanımlanan astronomi yılı 365,242 gün ya da kabaca 365,25 gündür. İS 46’da, Jülyen takvimin yürürlüğe girmesiyle başlatılan bir uygulamaya göre, net 365 gün olarak saptanan takvim yılı ile astronomi yılı arasındaki bu çeyrek günlük farkı hesaba katabilmek için, her dört yılda bir takvime bir gün daha eklenir.

Ancak, 0,25 günlük yaklaşık değer ile 0,242 günlük daha kesin değer arasındaki fark, aradan yüzyıllar geçtikçe giderek büyür. Bugün pek çok ülkede kullanılan Gregoryen takvimde, bu farkı giderebilmek için, yalnızca 400’e tam olarak bölünebilen yıllara (örn. 600, 12000)’ fazladan bir gün eklenir. Hesabın daha da kesin olabilmesi için, 4000’e tam olarak bölünebilen yıllar (örn. 16000, 24000) artıkyıl değil, normal yıl kabul edilir.

Advertisement

Artık Yıllar Neden Gerekli?

Gregoryen takvimine göre bir yıl (365 gün) ve Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine göre bir yıl (yaklaşık 365,25 gün) tam olarak aynı uzunlukta olmadığı için, her dört yılda bir fazladan bir gün eklemek, takvimimizi astronomik mevsimlerle doğru bir şekilde uyumlu hale getirir. zamanın. Bu fazladan gün olmasaydı, takvimimiz ve mevsimler yavaş yavaş uyumsuz olurdu. (Daha uzun bir açıklama için okumaya devam edin.)

Bu fazladan gün nedeniyle, artık yıl 365 yerine 366 gün olur. Ayrıca artık yıl, artık olmayan bir yılda olduğu gibi haftanın aynı gününde bitip başlamaz.


Leave A Reply