Aşık Ali İzzet Özkan Kimdir? Saz Şairimizin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aşık Ali İzzet Özkan Kimdir? Ünlü saz şairi Aşık Ali İzzet Özkan hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

Aşık Ali İzzet Özkan

Aşık Ali İzzet Özkan; saz şairidir (Sivas 1902-ay.y. 1981). Soyadı Özkan.

Daha çok Doğu Anadolu’da yaşamakta olan saz şairleri geleneğinin çizgisinde yetişti. Sivaslı Âşık Veysel’in de izinde yürüdü. “Dokuz ayını çiftçilikle üç ayım sazcılıkla geçer” cümlesinde özetlenen sanatçılık yazgısı, günümüzün bu kaynaktan yetişen kişilerinin değişmez bir özelliğini yansıtır. Uygun mevsimlerde ve elverişli vesilelerle dolaşılması olanak içindeki yerleri görmek, bir çeşit halk sözcüsü ve müzik sanatçısı olarak yeteneğini sergilemek hepsinin ortak çizgisidir. Bazı şiirlerindeki eski tutumu sürdürerek İzzeti takma adını kullanan şair, özellikle Mühür Gözlüm şiirinin etkili bir besteyle halka mal olmasıyla ün kazandı, daha kalabalık dinleyicilerin karşısına çıktı. Halk şiirinin vazgeçilmez ilkeleri hece ölçüsü, dörtlük birimi, genellikle de koşma nazım şeklidir; Ali sözünü sazına eş ederek geleneği sürdürdü. İrili ufaklı derlemeleri içinde şiir sayısı bakımından zengin olan eseri Mühür Gözlüm kitabıdır (1969); Prof. İlhan Başgöz, Aşık Ali İzzet Özkan kitabında bütün ürünlerini derledi (1979).

Kaynak 2

Ali İzzet Özkan, (d. 1902; Emlek Hüyük köyü, Şarkışla, Sivas – ö. 10 Ekim 1981), Türk âşık (saz şairi).

Belirli bir öğrenim görmedi. Çıraklık geleneğine göre Sivaslı Âşık Sabri’den ders almıştır. 1924 yılında Hacı Bektaş Dergâhı’na girerek burada “İzzetî” mahlasını almıştır. Henüz bir buçuk yaşındayken annesi Kamer öldüğünde, babası Musa başka birisiyle evlenir. Ali, herhangi bir eğitim görmese de, kendi çabalarıyla hem eski hem de yeni yazıyı öğrenir. 12-15 yaşlarında iken köyde bir kıza aşık olur. Bu aşkın da verdiği hevesle saz çalıp şiir okumaya başlar. 1917 ve 1927 yıllarında olmak üzere iki evlilik yapar. Yirmi iki yaşından itibaren Anadolu’da köyden köye gezerek geçimin kazanmaya başlamıştır. Otuz sekiz yaşında bazı şiirlerinin Ülkü dergisinde yayımlanmasının ardından şehirlerde de tanınmaya başlamıştır.  “Mecnunum Leylamı Gördüm”, “Şu Sazıma Düzen Ver” ve “Mühür Gözlüm” gibi türkülerini okuduğu plaklarıyla asıl ününü sağlamıştır.

Advertisement

Hayatı boyunca üç kez tutuklanır. 1936 yılında Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanır. Üçbuçuk aylık tutukluluk sonrası serbest kalır. 1949’da Komünist propaganda yapmakla suçlanır ve tutuklanır, kısa bir süre yargılandıktan sonra yine aynı yıl içinde beraat eder. Ankara Dikmen’de yaşadığı gecekonduda 10 Ekim 1981’de vefat eder.


Leave A Reply