Aşık Hasan (Tamaşvarlı Gazi) Kimdir, Eserleri Nelerdir

0
Advertisement

Aşık Hasan (Tamaşvarlı Gazi) Kimdir? Aşık Hasan hayatı, eserleri, Aşık Hasan ile ilgili bilgi.

Aşık Hasan; Saz şairidir (17. yüzyıl). Çeşitli araştırmacıların derlediği şiirlerden yaşadığı çağı, olayları, karıştığı savaşlan öğreniyor; dilinin, üslubunun özelliklerine bakarak askerliği meslek edinmiş, sınır boylarında savaşmış bir ordu şairi olduğunu anlıyoruz. İkinci Viyana Kuşatması (1683), bu yenilginin ardından Tamaşvar, Uyvar, Eğri, Estergon’un yitirilmesi, şiirlerinin kırgın ve biraz başkaldıran edası içinde dile getirdiği konular ve toplumsal acılardır. Budin’in (1686) ve Belgrad’ın düşmesi (1688) üzerine yarattığı ürünler uzun süre dillerde gezmiş izlenimini vermektedir. 1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra ordudan çekilip Tamaşvar yakınlarında çiftçilikle geçindiğini belirleyen kayıtlar vardır. Cönklerde adının geçtiği şiirlerinin bir bölümü. Hasan Dede, Kul Hasan, Sefil Hasan gibi Bektaşi şairlerinin ürünleriyle karıştırılmıştır.


Leave A Reply