Asit ve Baz Ambalajlarındaki Güvenlik Uyarıları Nelerdir? Uyarıların Önemi

0
Advertisement

Asit ve bazların bulundukları ambalajlardaki güvenlik uyarıları nelerdir, neden gereklidir? Bu güvenlik uyarılarının önemi ve anlamları

Asit baz ambalaj uyarıları

Asit-Baz Ambalajları ve Güvenlik Uyarıları

Asitler ve bazlar canlı hücreleri tahrip etme özelliği olan maddelerdir. Bunun için deriye temasında dikkatli olunmalıdır. Asit ve bazlar, özellikle derişik çözeltileri, deriyi yakar, kaşınmaya, deride büzülmeye yol açar. Solunum ve ağız yoluyla alındığında mide ve dokusunu etkiler.

Asit ve bazlar aşındırıcı (korozif) etki gösteren maddelerdir. Bu yüzden depolanması ve kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Depolama, kullanımı-güvenlik:

 • Asitler-bazlar, organik ve alev alabilecek maddelerden ayrı bir yerde saklanmalıdır.
 • Asitler temas halinde zehirli gaz oluşturabilecek kimyasal maddelerden uzakta olmalıdır.
 • Asitler, Na, K gibi aktif maddelerden ayrı tutulmalıdır.
 • Asitler ve bazlar delinmeyecek, reaksiyon vermeyecek kaplarda (cam, plastik., vs.) muhafaza edilmelidir.
Asit baz ambalaj uyarıları

Deriye temas için tehlike uyarısı

 • Korozif maddeler kesinlikle metal raflara konmamalıdır.
 • HF gibi asitler cam yerine plastik şişelerde saklanmalıdır.
 • Güvenlik ekipmanları (önlük, gözlük, maske., gibi) reaksiyon esnasında kullanılmalıdır.
Asit baz ambalaj uyarıları

Eldiven uyarısı

 • Tehlikeli ve zehirli gaz çıkışı için çalışmalar çeker ocakta yapılmalıdır. (Çeker ocak: bir çeşit aspiratör sistemi)
 • Korozif maddelerle yapılan çalışmalar kırılmaz kaplarda olmalıdır.
 • Asit-baz reaksiyonları, ilave edilen madde yavaş yavaş ilave edilerek gerçekleştirilmelidirir
 • İlk yardım kutusu, yangın tüpü mutlaka bulundurulmalıdır.
Asit baz ambalaj uyarıları

Yanıcı madde uyarısı

 • Kullanılan kimyasalların ağzı açık bırakılmamalı, kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
 • Son kullanma tarihi geçen kimyasallar uygun şekilde imha edilmeli veya görevli ilgili ekiplere teslim edilmelidir.
 • Asit ve baz ambalajlarının üzerindeki uyarı ve sembollere dikkat edilmelidir.
 • Asitler ve bazlar güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir bölmede depolanmalıdır.
 • Tüm laboratuvar malzemeleri etiketlenmeli ve etiketsiz ürünler kullanılmalıdır.
Asit baz ambalaj uyarıları

Tehlikeli madde uyarısı

 • Asit ve baz çözeltileri ağız yoluyla çekilmemeli, büret kullanılmalıdır.
 • Kimyasalların kesinlikle tadına bakılmamalıdır.
 • Asit veya baz dökülen yer bol su ile çabucak yıkanmalıdır.
 • Asit ve baz buharları koklanmamalıdır.
 • Laboratuvar kıyafetleri laboratuvarda bırakılmalı, bunlarla dışarı çıkılma-malı eşya ve canlıya temas edilmemelidir.

Advertisement

Leave A Reply