Aspendos Antik Tiyatrosu Neredir? Aspendos Tiyatrosunun Tarihi ve Özellikleri

0
Advertisement

Aspendos Tiyatrosu nerededir? Aspendos Tiyatrosu’nun tarihi, özellikleri, tarihçesi ve Antik Aspendos tiyatrosu resimlerinin yer aldığı sayfamız.

Aspendos Antik Tiyatrosu

Kaynak : pixabay.com

Aspendos; Anadolu’nun güneyinde, Pamfilya Bölgesi’nde antik kenttir. Antalya ili’nin doğusunda, Köprüsuyu (Eurymedon) Irmağı’nın sağ kıyısında kurulmuştur. Bugünkü Belkıs Köyü’ nün yakınlarındadır. Halk arasında Belkıs Harabeleri de denir. Antik Çağ’ın ünlü coğrafyacılarından Strabon’a göre Mopsos’un önderliğindeki Argosluların kurduğu bir koloni kentiyse de kentin kuruluşunun daha eskiye dayandığı sanılır; çünkü Aspendos eski Anadolu adlarındandır. Kentte bulunmuş olan İÖ 5. ve 4. yüzyıla ait sikkelerde kentin adı Estwediya olarak geçer.

Aspendos Antik Tiyatrosu

Kaynak : pixabay.com

Bir kral adı olan Asitawadia ya da Asitawada İÖ 8. yüzyıla tarihlenen Hitit hiyeroglif yazıtlarından geçer. Büyük olasılıkla, bu adla bağlantılı olan kentin Argoslu koloniciler tarafından kurulmuş olmasından çok onların daha önce burada bulunan yerleşim yerini ellerine geçirerek büyütüp geliştirdikleri kabul edilebilir. Deniz kıyısında olmamasına karşın, gemiler Eurymedon Irmağı aracılığıyla kente kadar sokulabiliyordu. Bu nedenle ilkçağda önemli bir ticaret merkezi durumuna gelerek zengin bir kent olan Aspendos, İÖ 5. yüzyılın başlarında Side dışında gümüş sikke basabilen tek kentti.

Aspendos Antik Tiyatrosu

Kaynak : pixabay.com

Aynı zamanda Atina Deniz Birliği’nin de üyesiydi. Büyük İskender’in ele geçirmesinden sonra, bir süre Ptolemaiosların yönetimine geçen kent, daha sonra da Bergama Krallığı’nın egemenliğine girdi. Bergama Kralı III. Attalos’un vasiyeti üzerine de İÖ 133′ te Roma İmparatorluğu’na katıldı. Roma döneminde bayındır hale geldi; Bizans döneminde de önemini sürdürdü. Antik kent, biri büyük, öteki küçük iki tepe ve bu tepeler arasındaki düzlükte kurulmuştur. Bugün ayakta görülen antik kalıntıların büyük çoğunluğu Roma döneminden kalmadır. Büyük tepenin üstü düz bir platform biçimindedir. Bu düzlükte kentin ticaret merkezi olan agora yer alır. Agoranın batısında önlerinde bir sütunlu geçidin (portik) yer aldığı yan yana dizilmiş dükkânlar vardır.

Doğuda bir bazilika kalıntısı; agoranın kuzeyinde anıtsal bir çeşme (nympheion), onun hemen önünde kent meclisi binası (buleuterion) kalıntısı vardır. Kentin kuzeyinde su kemerleri; doğusunda bir stadion kalıntısı; güneyinde ise hamam olduğu sanılan kalıntılar yer alır. Aspendos’un en önemli kalıntısı küçük tepeciğin yamacına yaslanmış olan tiyatrodur. Bu olağanüstü tiyatro yapısı Antik Çağ’dan günümüze ulaşmış, en sağlam ve en iyi korunmuş tiyatroların başında gelir. 15 bin seyirci alabilecek oturma sıraları (cavea) ve iki katlı sahne binası (skene) çok sağlam durumdadır. Roma dönemine ait bu tiyatro, İS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir.

Aspendos Antik Tiyatrosu

Kaynak : pixabay.com

Ele geçen, bir yazıttan öğrenildiğine göre, İmparator Marcus Aurelius döneminde (İS 161-180) mimar Zenon tarafından yapılmıştır. İç ve dış turizm açısından büyük önem taşıyan ve ilgi gören Aspendos Tiyatrosu, her yıl düzenlenen Antalya Festivali ile zaman zaman yapılan şenlik ve kültür hareketlerine sahne olmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply