At İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde At Geçen Deyimler

0

İçinde at kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. At hayvanı ve atmak ile ilgili deyimler anlamları ve açıklamaları.

at deyimler

At İle İlgili Deyimler

 • “ardından atlı kovalamak”
  bir işi gereksiz bir telaşla yapmak.
 • “at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak”
  iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.
 • “at gibi”
  vücudu iri yarı olan (kadın).
 • ” at izi it izine karışmak”
  iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
 • “at koşturacak kadar”
  pek geniş, çok geniş.
 • “at nalı kadar”
  (alay) pek büyük (nişan, madalya, elmas, plaka vb. şeyler).
 • ” at oynatmak”
  1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 3) mec. bildiği ve istediği gibi davranmak: Bizde ilk kurulan parlamento da Avrupa’daki benzerleri gibi, özel menfaatlerin gizlice at oynattığı bir alan olmakta gecikmemiş.-H. Taner.
 • “at pazarında eşek osurtmuyoruz!”
  (kaba) söyleneni dinlemeyene uyarı amacıyla söylenen bir söz.
 • “ata et, ite ot vermek”
  bir işi ters yapmak.
 • “atbaşı (beraber) gitmek”eşit durumda olmak: Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var. -C. S. Tarancı.
 • “atı alan Üsküdar’ı geçti”
  fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz.
 • “atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak)”
  fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.
 • “attan inip eşeğe binmek”
  bulunduğu önemli görevden daha aşağı bir göreve alınmak.
 • “ayranı yok içmeye, atla (tahtırevanla) gider sıçmaya”
  (kaba) yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya kalkanların gülünçlüğünü anlatmak için kullanılan bir söz
 • “çifte atmak”
  1) at, eşek arka ayakları ile vurmak; 2) iki namlulu av tüfeğini patlatmak.
 • “(içinde) at koşturmak”
  bir alanda çok geniş olduğu için alabildiğine rahat hareket edebilmek: Büyüklerin, içinde at koştur diye tarif ettikleri taşlık ve sofaları vardı. -R. N. Güntekin.
 • ” istediği gibi at koşturmak (oynatmak)”
  keyfince, istediği gibi davranmak.

At Nedir? Sözlük Anlamı

“At”
1. Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül
2. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
“At (2. Anlamı)” Astatin elementinin simgesi

 • “at arabası ”
  Çeşitli yükleri taşımak için kullanılan, dört tekerlekli, at koşulmuş taşıt
  “Fabrikalarda çalışan işçiler at arabalarıyla gelen eşyaları, oradan oraya koşturan insanları pencerelere birikip gülerek seyrettiler.” – L. Tekin
 • “at cambazı ”
  1. At alıp satan kimse
  2. Sirklerde veya eğlence yerlerinde, at üstünde hünerlerini gösteren kimse
  “Bu arsada zaman zaman at cambazları, hokkabazlar, palyaçolar hünerlerini gösterirler.” – S. Birsel
 • “at hırsızı ”
  Kılık kıyafeti ve davranışları güven vermeyen kimse
 • “at sineği ”
  Çift kanatlılardan, uzunluğu 8 milimetre kadar olan, kanatları büyük ve küt, at, sığır ve domuzların bacak ve kuyruk aralarında yaşayan, eklem bacaklı bir tür sinek (Hippobosca equina)
  “Benim at sineği ile hamam böceğinden ödüm kopar.” – Ö. Seyfettin
 • “denizatı ”
  Başı at başına benzeyen, suda dik duran, kuyruk yüzgeci olmayan, 10-15 santimetre boyunda bir deniz hayvanı (Hippocampus hippocampus)
  “Öyle bir denizci ki rüzgârı pupasından aldı mı denizatı gibi gidiyor düşmanın üzerine.” – Z. Selimoğlu
 • “yarış atı ”
  At yarışları için yetiştirilen at
 • “at bakıcısı ”
  Ata bakan, tımar eden kimse, seyis
 • “at donu ”
  At kılının rengi
 • “at kestanesi ”
  1. At kestanesigillerden, 15-30 metre yüksekliğinde, geniş yapraklı, çiçekleri kokulu bir ağaç, Hint kestanesi (Aesculus hippocastanum)
  2. Bu ağacın kestaneye benzeyen yemişi
 • “banko at ”
  Yarışlarda dereceye gireceği kesin olarak tahmin edilen at
 • “Flaman atı ”
  Belçika kökenli iri koşum atı
 • “atbalığı ”
  Su aygırı
 • “at gözlüğü ”
  Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
 • “(bir şeye) at gözlüğüyle bakmak ”
  çevresinde olup bitenleri iyi algılayamamak, değerlendirememek
 • “atkuyruğu ”
  1. Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense)
  2. Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi
 • “çıplak at ”
  Koşumları ve gemi takılmamış, eyerlenmemiş at
 • “koşu atı ”
  Koşu için yetiştirilmiş at
 • “atbaşı ”
  Eşit, birlikte, başa baş
 • “at gözlüklü ”
  Çevresinde olup bitenleri iyi algılayamayan, değerlendiremeyen (kimse)
 • “at meydanı ”
  1.Atların pazarlandığı yer
  2. At veya at arabası koşularının yapıldığı yer
 • “binek atı ”
  Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
 • “koşum atı ”
  Arabaya koşulan at veya hayvan, koşum hayvanı

Leave A Reply