Atatürkçülük Nedir? Temel Esasları ve Nitelikleri ve Atatürkçülükte Milli Güç Unsurları

0
Advertisement

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün tanımı, amacı, özellikleri, temel esasları ve nitelikleri nelerdir? Atatürkçülük hakkında bilgi.

Atatürkçülük Nedir?

Atatürkçülük, teme! esesları bizzat Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejim ve işleyişine ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere verilen addır.

Atatürkçülüğün temel amacı, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını ve inkılapların (devrimlerin) sürdürülmesini sağlamaktır. Atatürkçülüğü oluşturan düşünceler ve ilkeler birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle Atatürkçülüğe, Atatürkçü Düşünce Sistemi de denilmektedir.

Atatürkçü Düşünme Sistemi‘nin rehberi akıl ve bilimdir. Bu anlayış doğrultusunda Türk toplumunun çağdaşlaştırılması amaçlanmıştır. Temelinde milli küttür ve evrensel değerler vardır. Vicdan ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır. Milli birlik ve bütünlük en önemli unsurları arasındadır. Seçme ve seçilme gibi vatandaşlık haklarını gerçekleştirerek milleti devlet yönetiminde söz sahibi yapmıştır. Değişim ve dönüşümü esas aldığı için dinamik ve modern bir yapıya sahiptir.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TEMEL ESASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Milli Kurtuluş Savaşı sonrasında, belli temel esaslar üzerinde kurulmuştur. Atatürkçü Düşünce Sistemi, bu temel esasları da içerir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini oluşturur.

Advertisement

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temelleri:

 • Merkezi-milli (üniter) devlet,
 • Tam bağımsız devlet,
 • Milli egemenliğe dayalı demokratik-laik devlet özelliklerine dayanır.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ

 • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur.
 • Bağımsızlık, milli egemenlik, sevgi, barış ve çağdaşlık değerlerini bünyesinde toplamıştır.
 • Milli düşünce sistemidir.
 • Sömürgeleştirilmiş milletler için bir örnek oluşturmuştur.
 • Temelinde milli kültür ve evrensel değerler vardır.
 • Türk toplumunu çağdaş düzeye çıkarmayı amaçlar.
 • Uygarlık ve insanlık anlayışıyla ters düşen hiçbir düşünce ile bağlantısı yoktur.
 • Akla ve bilime dayalı olarak gelişmeye açıktır.

Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını Atatürk’ün başlattığı inkılaplarının sürdürülmesinde gören bu amaca ulaşmak için de bağlı kalacağı ilkeleri gösteren yoldur. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojik temelidir. Tamamen uygulama ürünüdür. Atatürkçülüğün ana amaçları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkelerinde toplanır.

Atatürk Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını ve bu düzeyin üzerine çıkmasını inkılapların gerçekleştirilmesi ve yaşatılması ile sağlanacağını savunmuştur. Türk Milleti’nin batı uygarlığı içinde aydın bir geleceğe kavuşması için de Atatürk ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

Atatürkçülük, Türk Milletinin batılılaşma ve medeni dünyadaki yüksek yerini alma savaşının atılımı ve aşamasıdır. Türk Toplumuna yapısına uygun yenilikleri getirmiştir.

Atatürkçülük, Türk milletine ve onun devletine aşağıdaki yenilikleri getirtmiştir.

 • Din ve dünya işleri birbirinden ayrılmıştır.
 • Medreseler, tekkeler, zaviyeler, şeriat mahkemeleri kapatılmıştır.
 • Dini hukuk kaldırılmış yerine Medeni Hukuk getirtilmiştir.
 • Çok kadın ile evlenmek yasaklanmıştır.
 • Şapka giymek kabul edilmiş fes, sarık, cübbe ve şalvar kaldırılmıştır.
 • Batı müziği değer ve onur kazanmıştır.
 • Batı takvimi, saati ve ölçü birimlerinin uygulanmasına geçilmiştir.
 • Türk toplumu medeni insanlar gibi yaşamaya başlamıştır.
Atatürkçü olmak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak onları korumak geliştirmek ve yaşatmakla olur.
Atatürkçülük

Atatürkçülükte Milli Güç Unsurları

Millî güç devletin elindeki maddi ve manevi kaynakları birleştiren güçtür. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir:

 • Siyasi Güç
 • Askeri Güç
 • Sosyo-Kültürel Güç
 • Ekonomik Güç

SİYASİ GÜÇ:

Türkiye Cumhuriyeti siyasi gücünü halkından alır. Halkın desteğini alan bir devlet, siyasi gücün en önemli unsuruna sahip kabul edilebilir.

Advertisement

EKONOMİK GÜÇ:

İnsanların yaşayabilmesi için üretime ihtiyacı vardır. İnsanlar devletin yapı taşıdır. O halde devletin de sürekliliğini sağlaması için üretme zorunluluğu bulunur. Bu üretim işi sanayide, tarımda, madencilikte gerçekleşirken ticaretle de üretilen mallar satılır. Ticaretin gelişmesi devletin ve halkın gücüne güç katar. Güçlü ve tam bağımsız bir devlet ancak güçlü ekonomiyle varlığını devam ettirir. Bu yüzden devamlılığı sağlamak açısından devlet ekonomik programlar, sistemler hazırlar. Atatürkçü düşünce sisteminde ülkenin sahip olduğu tüm kaynakların halkın kalkınması için kullanılması birincil derecede önem arz eder.

ASKERİ GÜÇ:

Askerî güç, millî politikalarımızın uygulanması esnasında herhangi bir dış tehditle karşılaşmamak adına kullandığımız fiziki güçtür. Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik olarak önemli bir ülkedir. Coğrafi konumumuz itibarıyla Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Dolayısıyla oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Günümüzde Türk ordusu, dünyanın sayılı ordularındandır. Çünkü askerî gücün olmadığı yerde siyasi ve ekonomik güçler de yoktur.

SOSYO-KÜLTÜREL GÜÇ:

Millî varlığın en önemli güç dayanağı insandır. Bir devlet ancak birlik beraberlik içinde, sevgi saygı çerçevesinde yaşayan bireylerle iğer unsurları geliştirebilir. Sosyo-kültürel güç, bir milletin sahip olduğu kültürel değerlerin bileşkesidir. Mustafa Kemal yapmış olduğu inkılaplarla Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarırken Türk kültürünü de araştırma ve incelemeye açarak sosyal yaşamın gelişmesini sağlamıştır.


Atatürkçülük Nedir? Kısaca (Kaynak – 2)

Atatürkçülük; Milletimizin tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması

 • Devletin, milletin egemenliği esasına dayandırılması
 • Aklın ve bilimin öncülüğünde kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması

amacıyla devlet ve düşünce hayatı ile ekonomik hayata ve toplumun diğer temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünceler ve ilkelerdir.

Atatürkçülüğün Özellikleri

 1. Birbirine bağlı, bir düzen ve uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan tam bir düşünce sistemidir.
 2. Milletimizin yüzlerce yıllık tarihsel gelişiminin doğurduğu ihtiyaçlardan çıkmıştır.
 3. Cumhuriyet, demokrasi, milliyetçilik gibi evrensel değerler milletimizin çağdaşlaşacağı inancıyla bu sisteme sokulmuştur.
 4. Evrensel değerler, milletimizin kültürü ve tarihi ile yoğrularak sistemin kendine özgü öğeleri haline getirilmiştir.
 5. Tümüyle millî, milletimizin bağrından doğmuş bir düşünce sistemidir.
 6. Atatürkçü düşünce sistemindeki millî güç unsurları şunlardır : Siyasal güç, Ekonomik güç, Askerî güç


Leave A Reply