Atatürk’ün Adalet, Hak, Hukuk Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Adalet, Hak, Hukuk konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

Advertisement

ADALET, HAK, HUKUK

• «Zamanın değişmesiyle yargıların değişmesi yadsınamaz» kuralı, adalet politikamızın temel taşıdır.

• Hukukta duruma göre davranmak ve boş inançlara bağlanmak, ulusu uyanmaktan alıkoyan en ağır bir karabasandır. Türk ulusu üzerinde karabasan (kabus) bulundurulamaz.

• Adliyemizin güven duyduğumuz yüksek gücü yardımıyladır ki, Cumhuriyet, gerekli gelişmeyi izleyebilecek, türlü biçim ve örtü altındaki saldırılara karşı yurttaşın haklarını ve ülkenin düzenini koruyabilecektir.

Advertisement

• Çağımızın gereksinmelerine uygun yasa yapmak ve onu güzelce uygulamak, bayındırlık ve ilerleme nedenlerinin en önemlilerindendir.

• Ulusların yargı yetkisi, bağımsızlığın birinci koşuludur. Mahkemeleri bağımsız olmayan bir ulusun devlet durumunda varlığı kabul edilemez.


Leave A Reply