Elektrik Çevreye Nasıl Zarar Verir?

0
Advertisement

Elektrik ve elektrik üretimi çevreye ne gibi zararlar verir? Elektriğin çevre üzerindeki etkileri nelerdir, hakkında bilgi.

Elektrik Çevreye Nasıl Zarar Verir?

İnsanların ihtiyaçları için elektriğin kullanılması birçok kolaylık sağlar, ancak çevreye de zarar verebilir ve insanlarda sağlık sorunlarını artırabilir.

Değişen Etkiler

Güç şirketleri elektrik üretmek için çeşitli işlemler yaparlar ve tüm bu işlemler çevreyi farklı şekillerde etkiler. Örneğin, kömür, güneş enerjisi ile kıyaslandığında çevre açısından sorunlu bir enerji kaynağıdır. Diğer elektrik üretim türleri arasında doğal gaz, hidroelektrik santralleri, nükleer enerji ve petrol bulunmaktadır.

Sera gazları

Elektrik üretmek için çoğu mekanizma, karbondioksit ve diğer sera gazlarını – radyasyon emen ve yayan gazlar – dünya atmosferine salmaktadır. Atmosferde doğal olarak az miktarda karbon dioksit bulunur. Ancak elektrik üretimi gezegenin atmosferindeki sera gazlarının varlığını büyük ölçüde arttırmıştır. Bilim adamlarının ezici çoğunluğu, bunun küresel iklimi etkileme, hayvan populasyonlarını yok etme ve yerel ekosistemleri değiştirme potansiyeline sahip, doğal olmayan bir küresel ısınmaya sebep olduğuna inanmaktadır. (Küresel Isınmanın Etkileri)

Kirlilik ve Asit Yağmuru

Hemen hemen tüm elektrik üretim çeşitleri, atık üretir. Örneğin, doğal gaz karbon dioksit ve azot oksit salmaktadır. Dünya atmosferi, bu gazları yakalar ve hava kirliliği oluşur. Hava durumu paternleri ve jeolojik farklılıklar, belirli bir bölgedeki biriken duman miktarını etkileyebilir. Örneğin, tepeler arasında sıkışıp kalmış bir vadi, bir duman cebi oluşturabilir. Sülfür dioksit ve nitrojen oksit içeren duman, atmosfere salındığında, kirlilik oluşturur, yağışları etkileyerek, asit yağmuru olarak geri yağabilir. (Asit Yağmurlarının Zararları)

Advertisement

Atık Bertaraf Zorlukları

Neredeyse tüm elektrik üretimi biçimleri bazı atıkları üretir, ancak nükleer enerji gibi enerji kaynakları tehlikeli katı atık üretir. Bazı radyoaktif atıklar binlerce yıldır radyoaktif olarak kalmaktadır, bu da atıkların, insanlarda ve hayvanlarda kansere ve genetik mutasyonlara neden olabileceği anlamına gelmektedir. Radyoaktif atık, toprağın kimyasal bileşimini değiştirebilir, bu da yerel yaban hayatı için tehlikelidir ve bitki türlerini öldürür. Yanan kömür, düzenli depolama alanlarına yerleştirilen ve kül adı verilen bir katı atık üretir.

Yaban Hayata Zararları

Hem elektrik üretimi hem de dağıtımı yerel vahşi yaşama zarar verebilir. Kuşlar elektrik hatlarına uçarak elektrik çarpmasına maruz kalabilir. Rüzgar çiftlikleri, yarasalar ve kuşlar gibi uçan hayvanları tehlikeye atmaktadır. Hiçbir enerji üretim sistemi mükemmel olmayabilir ve santral kazaları da hayvanları yaralayabilir. Örneğin, 2009 yılında yapılan bir çalışma, Çernobil nükleer felaketinin, 20 yıl sonra bile hayvan nüfusuna olumsuz etkisinin olduğunu göstermiştir.


Leave A Reply