Atatürk’ün Ulusçuluk Anlayışı Nasıldır? Ulusçuluk ve Milliyetçilik Nedir?

0

Ulusçuluk ve milliyetçilik nedir? Atatürk’ün ulus, ulusçuluk ve halkçılık anlayışı, bu konulardaki görüşleri hakkında bilgi.

Atatürk Dinlerken

Advertisement

Ulusçuluk (Milliyetçilik)

Ulusçuluk, bir fikir akımı olarak Fransız devrimi ile ortaya çıkmış ve ulus egemenliğine dayalı ulusal devletler kurulmuştur. Ulusal devletleri bir arada tutan en önemli duygu ve düşünce de ulusçuluktur. Ulusçuluk, en genel anlamda “kendi ulusunu sevip onu yüceltmeyi amaç edinen bir duygu ve düşünce birliği” olarak tanımlanmaktadır.

Atatürk

Atatürk’ün Ulus, Ulusçuluk ve Halkçılıkla İlgili Görüşleri

M. Kemal Atatürk, ümmet temeline dayalı bir devletten, ulus temeline dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır. Yeni devlet, Atatürk ulusçuluğuna dayalı bir kişinin ya da grupların egemenliğine değil, halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet rejimidir.

Atatürk’ün ulus anlayışı üç temel ilkeye dayanır: 

a. Zengin bir deneyimsel birikime sahip olmak

Advertisement

b. Beraber yaşama isteği ve arzusunda içten olmak

c. Tarihsel mirasa ve bu mirası sürdürmede ortak iradeye sahip olmak

Atatürkçü düşüncede ulusçuluk, ulus ilkesine dayanır. Ulusçuluk, uluslar topluluğu içinde kendine özgü olmayı ifade eder.

Halkçılık, “Kanun karşısında eşitlik, ulusal egemenlik, devletin halka dayanması” anlamını taşır. Ulusal birlik, bir ülkede toplumsal barışı ve dayanışmayı sağlar. Toplumsal kalkınma, büyük atılımlar, toplumsal problemlerin çözümü, dış tehditlere ve kışkırtmalara karşı koyuş, ulusal birlik ve bilinçle gerçekleşir.


Yorum yapılmamış

  1. albatrosmmx on

    Atatürk’ün ulusçuluk anlayışı aslında son zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz en önemli mefhumlardan biri. Fakat ne yazık ki demokrasi kisvesi altında aslında değerini bilemediğimiz; kaybettikten sonra da kör kandille çok arayacağımız fakat bulamayacağmız bir mefhum. Zaman umarım ki ulus devlet kavramının önemini bize yaşanabilecek olası acı tecrübelerle test ettirmez.

Leave A Reply