Atıcılık Sporu Kuralları, Atış Çeşitleri, Pozisyonları Hakkında Bilgi

0

Atıcılık nasıl bir spordur? Atıcılık sporunun özellikleri, atış çeşitleri, kuralları, pozisyonları nelerdir,  hakkında bilgi.

Atıcılık Sporu Hakkında Bilgi

Atıcılık; yivli tüfek, av tüfeği, toplu ve şarjörlü tabanca gibi ateşli silâhlarla değişik türde hedefleri vurmaya dayanan spordur.

atıcılık

Kaynak: commons.wikimedia.org

ATIŞ ÇEŞİTLERİ

Atışlar, 10 metre, 25 metre, 50 metre ve 300 metre atışları olmak üzere dört bölüme ayrılır.
10 Metre Atışı:

Bu yarışmalar açık havada veya kapalı salonlarda yapılır. Hedef, atış poligonu düzeyinden 1.4 metre yüksekte olup belli oranları aşmaması koşuluyla yarışmacının boyuna göre yüksekliği değiştirilebilir. Arka plândaki düzlem kurşunu sektirmemeli ve açık renk olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 25 cm’yi geçmemelidir.

50 Metre Atışı:

Bu atışta hedef, poligonun düzeyinden 0.50 metre yüksekte olmalıdır. Kurşun tutucu düzlemde 90 derecelik açıdan yapılan atışın yatay sapması 1 metreyi geçmemelidir. 50 metre atışları açık havada veya yarı kapalı salonlarda yapılabilir.

300 Metre Atışı:

Bu atışta hedef, poligon zemininden 3 metre yüksekte olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 6 metreyi geçmemelidir. Atış alanı, güvenliği sağlamak amacıyla duvarla çevrilebilir. Hedefler, üzeri örtülmüş bir çukur kullanılarak alçaltılabilir. 50 m ve 300 m serbest tüfek müsabakalarında 120 atış üzerinden genel toplama bakılır.

atıcılık

Kaynak: commons.wikimedia.org

ATIŞ POZİSYONLARI

Temel olarak 3 tip atış pozisyonu vardır:

1. Yat:

Bu pozisyonda atıcı, atış noktasının zeminine yatarken, dirseklerini organizatör tarafından sağlanmış yer sergileri gibi dayanaklar üzerine koyar. Beden hedefe doğru yönelmiştir. Tüfek, başlangıçta yalnız iki el ve bir omuz kullanılarak, daha sonra nişan pozisyonunda atıcının yanağını tüfek kanadına yerleştirmesi suretiyle ve tüfek kayışıyla tutulur. Bunların dışında tüfeğin herhangi bir noktaya değmesi ve desteklenmesi yasaktır. Dirsekten ilerisi görünecek şekilde kollar öne doğru kalkık ve atış noktası zemininden yüksektedir. Tüfek kayışının bağlandığı kol, ön kol ekseninden ölçüldüğünde, yatay hat ile 30 dereceden daha küçük bir açı yapmamalıdır.

2. Ayak:

Bu atış pozisyonunda atıcı herhangi bir desteğe dayanmadan ayakta durur ve tüfeği, yanak ve göğsünün bir bölümü omza yakın olmak üzere iki el ve bir omzunu kullanarak tutar. Atışlarda sol üst kol ve dirsek, göğüs ya da kalçaya dayandırılabilir. Bu atış pozisyonunda tüfek kayışının kullanılması yasaktır.

3. Çök:

Atıcı sağ ayak parmakları, sağ diz ve sol ayağıyla çöker ve tüfeği iki eli ve bir omzunu kullanarak tutar. Bu atışta tüfek kayışını kullanmak serbesttir. Çök atış pozisyonunda sağ ayağın altına yastık konulduğunda ayağın açısının 45 dereceden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Eğer minder kullanılmıyorsa, bacağın dizden aşağısı yere değebilir ve açının derecesi de önemli değildir. Ancak dikkat edilecek nokta, bacağın belirtilen bölge dışında kalan yerlerinin ve kalçanın yere değmemesi gerektiğidir. Bu pozisyonda atıcı yere serilen ve organizatör tarafından belirlenen branda veya örtüye çökebilir. Yine çökme sırasında topuk ve kalça arasına sadece çök minderi konabilir; ceket ve diğer giysilerin bu bölgeye konulması yasaktır. Atış s4rasında atıcıya destek sağlamayacak şekilde ve organizatörler tarafından belirlenen yer sergileri, kalın keçeler ve yastıklar kullanılabilir. Yer sergileri, çadır bezi vb. gibi malzemelerden yapılır. Yastıklar ise çök atış pozisyonunda kullanılan, uzunluğu en fazla 250 mm, çapı 180 mm olan, yumuşak ve esnek malzemelerden yapılmış silindir şeklinde araçlardır.


Leave A Reply