Atık Yönetimi (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Atık Yönetimi (2 Yıllık) bölümü, atıkların etkili bir şekilde yönetilmesini öğreten bir programdır. Mezunlar, atık yönetimi uzmanı, geri dönüşüm koordinatörü, atık analisti ve çevresel danışman gibi çeşitli görevleri üstlenebilirler.

Atık Yönetimi (2 Yıllık) Bölümü

Atık Yönetimi, atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden etkili bir şekilde toplanması, taşınması, işlenmesi, geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi sürecini kapsayan bir disiplindir. Amacı, atıkların olumsuz etkilerini minimize etmek ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Atık Yönetimi programları, atıkların nasıl doğru bir şekilde ele alınacağı, geri dönüşümün nasıl teşvik edileceği, tehlikeli atıkların nasıl güvenli bir şekilde bertaraf edileceği gibi konuları kapsar. Bu programlar, atıkların oluşumunu önleme, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm gibi sürdürülebilir atık yönetimi stratejilerini teşvik eder.

Atık Yönetimi programları genellikle çevre bilimleri, mühendislik, kamu politikası ve sağlık bilimleri gibi disiplinlerin bir kombinasyonunu içerir. Öğrencilere atık oluşumunu analiz etme, atık türlerini tanıma, atık yönetim planları oluşturma, geri dönüşüm süreçlerini yönetme ve çevresel etki değerlendirmesi yapma becerileri kazandırılır.

Bir 2 yıllık Atık Yönetimi programı, atık yönetimi alanında temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. Öğrencilere atık yönetimi süreçlerini anlama, atık türlerini sınıflandırma, çevre düzenlemelerini uygulama ve geri dönüşüm projelerini yönetme konularında pratik eğitim verilir. Program aynı zamanda tehlikeli atıkların yönetimi, sürdürülebilir atık yönetimi stratejileri ve atık yönetimi politikaları gibi konulara da odaklanabilir.

Atık Yönetimi programı mezunları, kamu kurumları, belediyeler, çevre danışmanlık firmaları, atık işleme tesisleri, geri dönüşüm şirketleri ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgilenen diğer kuruluşlarda çalışma fırsatları bulabilirler. Ayrıca, atık yönetimi projelerinin planlama, uygulama ve izlenmesi gibi görevleri yerine getirebilirler.

Atık Yönetimi (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Atık Yönetimi (2 yıllık) mezunları, çeşitli sektörlerde atık yönetimi süreçlerini yürüten ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir dizi görevi yerine getirebilir. İş olanakları şunları içerebilir:

 1. Atık Yönetim Uzmanı: Atık yönetimi süreçlerini yöneten ve çevresel düzenlemelere uyumu sağlayan uzmanlardır. Atık oluşumunu analiz eder, atık yönetim planları hazırlar, geri dönüşüm projelerini yönetir ve atık bertaraf tesislerini denetler.
 2. Geri Dönüşüm Koordinatörü: Geri dönüşüm projelerini yöneten ve geri dönüşüm süreçlerini koordine eden kişilerdir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması, sınıflandırılması ve geri kazanım süreçlerinin takibi gibi görevleri üstlenirler.
 3. Atık Analisti: Atık türlerini analiz eden ve sınıflandıran uzmanlardır. Atık örneklerini laboratuvar ortamında test eder, atık bileşimini belirler ve atığın nasıl işleneceği konusunda öneriler sunar.
 4. Çevresel Danışman: Kuruluşlara ve şirketlere çevresel sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık veren uzmanlardır. Atık yönetimi stratejileri, atık azaltma yöntemleri ve geri dönüşüm uygulamaları hakkında önerilerde bulunurlar.
 5. Atık İşleme Tesisleri Operatörü: Atık işleme tesislerinde çalışan ve atıkların doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayan personeldir. Atık toplama, ayrıştırma, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerini yönetir.
 6. Atık Yönetimi Eğitmeni: Atık yönetimi konusunda eğitimler veren kişilerdir. Topluluklara, işletmelere ve kuruluşlara atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma ve doğru uygulamaları öğretme görevini üstlenirler.

Bu işler, kamu kurumları, belediyeler, çevre danışmanlık firmaları, atık işleme tesisleri, geri dönüşüm şirketleri, sanayi tesisleri ve çevre sürdürülebilirliğiyle ilgilenen diğer özel sektör kuruluşlarında bulunabilir.

Atık Yönetimi (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Atık Yönetimi (2 yıllık) programında aşağıdaki gibi çeşitli eğitimler alınır:

 1. Atık Yönetimi Prensipleri: Atık yönetiminin temel prensipleri, atık oluşumu, atık türleri ve atık yönetimi süreçleri hakkında genel bir anlayış sağlanır.
 2. Atık Sınıflandırması ve Karakterizasyonu: Farklı atık türlerini tanıma, sınıflandırma ve karakterizasyon tekniklerini öğrenme. Atık bileşenlerini analiz etme ve atıkların özelliklerini belirleme becerileri kazanma.
 3. Atık Azaltma ve Önleme Stratejileri: Atık oluşumunu azaltmak için uygulanabilecek stratejiler, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yöntemleri hakkında bilgi edinme. Atık üretimini azaltmaya yönelik planlar oluşturma ve uygulama becerileri.
 4. Atık Toplama ve Taşıma: Atıkların doğru bir şekilde toplanması ve taşınması için gerekli yöntemlerin ve ekipmanların öğrenilmesi. Atık toplama sistemlerinin tasarımı, atık konteynerleri ve taşıma araçları konusunda bilgi edinme.
 5. Atık İşleme ve Bertaraf Teknikleri: Atıkların işlenmesi, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi için kullanılan tekniklerin öğrenilmesi. Atık ayrıştırma, kompostlama, geri kazanım, enerji üretimi ve atık bertaraf yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 6. Atık Yönetimi Planlaması ve Uygulaması: Atık yönetim planlarının nasıl oluşturulacağı, atık yönetim projelerinin planlanması ve uygulanması süreçleri hakkında pratik eğitim. Yasal düzenlemeleri ve çevresel yönetim standartlarını takip etme.
 7. Tehlikeli Atıkların Yönetimi: Tehlikeli atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, tehlikeli atık taşıma ve depolama prosedürleri, tehlikeli atık bertaraf tesislerinin işleyişi hakkında bilgi edinme.
 8. Çevre Düzenlemeleri ve Standartlar: Atık yönetimi ile ilgili çevre düzenlemeleri, ulusal ve uluslararası standartlar, atık yönetimi politikaları hakkında bilgi sahibi olma.

Bu eğitimler, teorik dersler, laboratuvar çalışmaları, saha ziyaretleri ve stajlar gibi farklı öğrenme yöntemleriyle sunulabilir.

Atık Yönetimi

65%
65%
Awesome

Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  6

Leave A Reply