Cihangir Şah Kimdir?

0
Advertisement

Babür İmparatorluğunun dördüncü ve büyük hükümdarlarından olan Cihangir Şah hayatı hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Cihangir Şah

CİHANGİR ŞAH (1569-1627), Hindistan Timuroğulları’nın 4. imparatoru, Ekber Şah’ın büyük oğludur. Agra’ nın banliyösü olan Fethpur-Sikri’de veliaht olarak doğdu. Annesi Racput racalarından birinin kızıdır. Asıl adı Selim Şah’tı, padişahlığında «Cihangir» adını takındı.

Cihangir Şah 1605 yılında babasının ölümü üzerine hükümdar oldu. Saltanat devri hareketsiz geçti; Osmanlı ve İran’dan sonra dünyanın en kudretli devletinin başında bulunmaktan başka büyük bir faaliyet göstermedi. Hâtıralarını «Tüzük» adı ile yazmıştır. Bu önemli eser, 3 kere İngilizceye çevrilmiştir. Devrinin olaylarını kâtibi Mutemet Han Farsça kaleme almıştır.

Cihangir Şah, Hindistan Timuroğulları gibi çok büyük ve devamlı bir devletin hükümdarları arasında veliaht olarak doğan tek şahıs olduğu gibi, veliahtlığı da en uzun (31 yıl) sürmüştür. Çok zengin bir devletin başına geçmişti. Fakat bu devlet genişlemesi için, oğlu Şah-i Cihan’ın saltanatını beklemek zorunda kaldı.

Advertisement

Leave A Reply