Atmanın Yayılma Hızı, Dalgalarda, Yayda Atmanın Hız Formülü ve Anlatımı

0
Advertisement

Dalgalarda, yayda atmanın yayılma hızı nedir, neye bağlıdır? Atmanın yayılma formülü ve açıklaması.

Atmanın Yayılma Hızı

Atmanın birim zamanda aldığı yola atmanın yayılma hızı denir. Atmanın hızı;

1. Yayı geren kuvvete bağlıdır.

2. Yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır.

3. Genlik (yo) çok büyük olmamak şartıyla atmanın şekline bağlı değildir. Atmanın hızı;

Kuvvet Boyca Kütle Hız
F μ v
N kg/m m/s

Atmanın Hızı; v = √ (F/μ) bağlantısından bulunur.

Advertisement

Burada;

F : Yayı geren kuvvet

μ : Yayın birim uzunluğunun kütlesi (μ = m/l)

Yayın toplam kütlesinin toplam uzunluğuna oranı yayın birim uzunluğunun kütlesini verir.

Yukarıdaki bağıntıya göre;

Aynı kuvvetle gerilen yaylarda oluşturulan atmalardan ağır yaydaki atmanın hızı, hafif yaydaki atmanın hızından daha küçüktür.

Advertisement

v (hafif) > v (ağır)

v (yumuşak) > v (sert)

Periyot: Bir noktadan ard arda iki tepe veya iki çukur geçmesi için gereken zamana periyot denir. Veya bir tam dalganın oluşması için geçen zamana denir. T ile gösterilir ve birimi saniyedir.

Frekans: Bir saniyede üretilen dalga sayısına frekans denir, f ile gösterilir ve birimi 1/saniye veya s ^-1 dir. Periyot ile frekans arasında;

T. f = 1 ilişkisi vardır.

Dalga Boyu : Ard arda iki tepe veya iki çukur arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Ayrıca dalganın bir periyotluk zamanda aldığı yola dalga boyu denir.

x = v. t

λ = v. T dir.


Leave A Reply