August Beer Kimdir? Hayatı, Çalışmaları ve Beer Yasası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

August Beer kimdir ve ne yapmıştır? Fizikçi August Beer hayatı, biyografisi, çalışmaları, Beer Yasası hakkında bilgi.

August Beer

August Beer

August Beer; Alman fizikçisidir (Trier 1825-Bonn 1863).

1850’de Bonn Üniversitesi’nde doçent, 1855’te de aynı yerde profesör oldu. En önemli çalışması ışığın maddesel ortamlarda soğurulması alanında oldu ve bu çalışmalarında elde ettiği bulgulardan yararlanarak, ışığın soğurulmasını açıklayan bir yasa geliştirdi.

August Beer, termodinamik ve elektromanyetizma alanlarına önemli katkılarda bulunan bir Alman fizikçiydi. 7 Mart 1825’te Breslau, Prusya’da (şimdi Wrocław, Polonya) doğdu ve Berlin Üniversitesi’nde fizik, matematik ve felsefe okudu.

Beer en çok termodinamik yasaları, özellikle de 1854’te yayınlanan bir makalesinde tanımladığı entropi kavramı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Elektromanyetizmanın anlaşılmasına, elektromanyetik dalgalar teorisinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere önemli katkılarda bulunmuştur.

Advertisement

Beer, Breslau Üniversitesi’nde fizik profesörüydü ve daha sonra Berlin Üniversitesi’nde fizik bölümünün başkanı olarak görev yaptı. 14 Nisan 1863’te Berlin’de öldü.

Beer Yasası:

Işığın sıvı ve gaz ortamlarda soğurulmasını açıklayan yasa. Soğurma fotometrisi yöntemleri, soğurucu ortamlardan geçen tek renkli ışınların şiddetinde ortaya çıkan zayıflamaları tam olarak elde etmeye yarar. Görünür ışığın soğurucu ortamlardaki şiddet azalmasıyla ilgili ilk hipotezi 18. yüzyılda fotometrinin kurucusu olarak bilinen J. H. Lambert ileri sürdü. Bu hipoteze göre, aynı kalınlıktaki ortamlara giren aym şiddetteki ışınların soğurulma dereceleri sürekli eşittir ve logaritmik bir bağıntıyla belirlenir. Beer yasası, Lambert yasasının saydam çözeltilere uygulanmasıyla ortaya çıktı. Bu yasaya göre çözeltinin birim kalınlığı boyunca soğurma gücü, gelen ışığın şiddetinden başka, çözeltinin birim hacminde çözünmüş olan madde oranına (konsantrasyon) da bağlıdır. Buna göre dalgaboyu belirli bir ışık için ortamın soğurma gücü, birim hacimdeki soğurma merkezi (atom ya da molekül) sayısıyla orantılıdır ve konsantrasyonları değişik iki çözeltide soğurulan ışık miktarının eşit olması için, çözeltilerin birim kalınlıklarının ters orantılı olması gerekir. Görünür ışıkla çalışan aygıtlarda önemli bir işlevi olan Beer yasası, gaz ve sıvı ortamlar için doğru sonuçlar vermekle birlikte, katı ortamlar için deneysel sonuçlardan oldukça büyük ayrılıklar gösterir. Bu nedenle Beer yasası, Lambert-Beer yasası adı altında, Lambert yasasıyla birlikte uygulanır. Soğurma fotometrisinin temelini oluşturan Lamert-Beer yasası, başlangıçta tek renkli ışık üzerinde kurulmuş olmakla birlikte, çok renkli ışığa da uygulanır. Bu durumda ortamın soğurma gücü, ışığın-dalga boyuna da bağı olur.


Leave A Reply