Augustine Baker Kimdir?

0
Advertisement

Augustine Baker kimdir ve ne yapmıştır? Augustine Baker hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

Augustine Baker

Augustine Baker

Augustine Baker Kmdir?

Augustine Baker; (d. 9 Aralık 1575, Abergavenny, Monmouthshire – ö. 9 Ağustos 1641, Londra, İngiltere), çileci ve mistik ilahiyat üzerine önemli yazıları olan Benedikten keşişidir.

Oxford’da Broadgate’s Hall’da (bugün Pembroke College) öğrenim gördü. Sonradan Katolik olarak okuduklarına ve kişisel deneyimlerine dayanan bir çilecilik öğretisi geliştirdi. Özgün olmayan bu öğreti, çileci yaşamla ilgili görüşlerinden çok, bedene eziyet ve dua “yöntemi” yüzünden gene de yoğun saldırıya uğradı. Ruhani rehberliğin doğrudan Tanrı’dan geldiğini ve dua yoluyla bu rehberliğe kavuşabileceğini ileri sürdüğü gerekçesiyle daha da şiddetli eleştirilerle karşılaştı.

Baker, çilecilik üzerindeki denemelerini, Fransa’da Cambrai’deki İngiliz Benedikten rahibelerinin manevi yöneticiliğine atandıktan (1624) sonra yazdı. Manastırda kendini tefekküre adamış olanlann izlediği “yön-tem”i yardımcı olmaktan çok, engelleyici görüyor, onlara “duygusal” ibadeti öneriyordu. Öğütlerine gereksinim duyanlara ya da kendini onun koruyuculuğuna emanet edenlere yardımcı olmak üzere, 14. yüzyıla ait iki İngiliz yapıtını salık verirdi: Yazan belli olmayan Cloud of Unknowing (Bilisizlik Bulutu) ile Walter Hilton’ın Ladder of Perfection (Yetkinlik Merdiveni) adlı yapıtı. Baker vebadan öldükten 16 yıl sonra, denemelerinin sistematik biçimde bir araya getirildiği Sanda Sophia (Kutlu Bilgi) yayımlandı. Bu yapıt, çileci ve mistik ilahiyatın tüm başlıklarını içine alır. Cloud of Unknowing üzerine yazdığı Secretum’un (Gizlilik), bir bakıma manevi bir özyaşamöyküsü olan ilk bölümü The Confessions of Venerable Fr. A. B. (1922; Saygıdeğer Frer A. B.’nin İtirafları) adıyla yayımladı. Yayımlanan öteki yazıları şunlardır: Cloud of Unknowing üzerine bir açıklama (der. J. McCann, 1924) ve The Inner Life and Writings of Dame Gertrude More (1920, 2 cilt; Hemşire Gertrude More’un İç Yaşamı ve Yazıları).


Leave A Reply