Avesta Nedir? (Kitap)

0

Avesta nedir? Avesta hangi dine mensupların kitabıdır? Avestanın özellikleri, Zerdüştlük ve Avesta hakkında bilgi.

avestaAvesta; ateşetapanların kutsal saydıkları kitaptır. Ateşetapıcılığı sistemleştiren Zerdüşt’ün öğretisidir.

Zerdüşt’ün sağlığında kitaplaştırıldı; kısa zamanda tüm İran’a yayıldı. Ahundlarca komşu ülkelere götürülmüşse de ilgi görmemiştir. Zerdüşt’ün ölümünden üç yüzyıl kadar sonra, Makedonya Kralı Büyük İskender, İran’ı ele geçirdiğinde (İÖ 325) Avesta’yı yok etmek için elinden geleni yaptıysa da İranlılar inançlarını çocuklarına gizlice aşılamayı sürdürdüler. Yunanlılardan sonra dört yüzyıl kadar daha süren yabancı egemenliği bitince, bağımsızlıklarına kavuşan İranlılar, Zerdüşt dinini diriltme çabalarına giriştiklerinde Avesta’nın büyük bölümünün kayıp olduğunu gördüler. Buna karşın kurtulan parçalar, anımsanan bölümlerle birleştirilerek yeniden kitaplaştırıldı.

Zerdüştlük Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Leave A Reply